Czcionka:

Kontrast:

Karty informacyjne przedmiotów – Inżynieria Materiałowa

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień
Inżynieria Materiałowa, I-stopnia, 2023/2024
 1. Badania nieniszczące
 2. Badania właściwości mechanicznych
 3. Badanie właściwości fizykochemicznych materiałów
 4. BHP
 5. Ciekłe kryształy
 6. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji i stosowania materiałów
 7. Ekspertyza materiałowa
 8. Engineering of crystal Materials for Optics
 9. English for material engineering
 10. English for material engineering2
 11. English for material engineers
 12. Filozofia
 13. Fizyczne właściwości kryształów
 14. Fizyka_1
 15. Fizyka_2
 16. Historia Polski
 17. Inżynieria struktur półprzewodnikowych
 18. Inżynieria struktur półprzewodnikowych2
 19. Język angielski_1
 20. Język angielski_2
 21. Język angielski_3
 22. Język angielski_4
 23. Język niemiecki_1
 24. Język niemiecki_2
 25. Język niemiecki_3
 26. Język niemiecki_4
 27. Język rosyjski_1
 28. Język rosyjski_2
 29. Język rosyjski_3
 30. Język rosyjski_4
 31. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD
 32. Komputery w obróbce danych
 33. Konstrukcyjne stopy żelaza
 34. Laboratorium dyplomowe
 35. Lasers and their applications
 36. Matematyka_1
 37. Matematyka_2
 38. Matematyka_3
 39. Materiały dla odnawialnych źródeł energii
 40. Materiały funkcjonalne
 41. Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne
 42. Mechaniczna synteza
 43. Mechanizmy niszczenia materiałów
 44. Metalurgia proszków
 45. Metamateriały i plazmonika
 46. Metody optycznego przetwarzania informacji
 47. Metody pomiaru parametrów wiązki świetlnej
 48. Metodyki badawcze w inżynierii materiałowej
 49. Metrologia z elementami inżynierii odwrotnej w procesie produkcji
 50. Nanomateriały fotoniczne – wytwarzanie, badanie i zastosowania
 51. Niemetalowe materiały inżynierskie
 52. Nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów
 53. Ochrona własności intelektualnych
 54. Podstawy budowy wyświetlaczy i systemów zobrazowania
 55. Podstawy edukacji muzycznej
 56. Podstawy fizyki ciała stałego
 57. Podstawy grafiki inżynierskiej
 58. Podstawy inżynierii fotonicznej
 59. Podstawy nauki o materiałach
 60. Podstawy projektowania inżynierskiego z elementami CADCAM
 61. Podstawy technologii materiałów inżynierskich
 62. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 63. Praca dyplomowa
 64. Praktyka zawodowa
 65. Preparatyka metalograficzna I
 66. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 67. Seminarium dyplomowe_NI
 68. Seminarium dyplomowe_NO
 69. Seminarium z materiałów konstrukcyjnych i technik wytwarzania
 70. Seminarium z materiałów konstrukcyjnych i technik wytwarzania2
 71. Spektroskopia dielektryczna
 72. Standaryzacja i kontrola jakości
 73. Stopy metali nieżelaznych
 74. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów
 75. Symulacje komputerowe dla potrzeb inżynierii fotonicznej
 76. Technical english
 77. Technologia elementów i podzespołów światłowodowych
 78. Technologia materiałów krystalicznych i amorficznych
 79. Technologie przyrostowe
 80. Warsztaty druku 3D
 81. Warsztaty inżynierii materiałów fotonicznych
 82. Warsztaty inżynierii materiałów fotonicznych
 83. Warsztaty mechaniczne
 84. Warsztaty mechaniczne II
 85. Warsztaty mechaniczne
 86. Właściwości materiałów optycznych
 87. Wprowadzenie do informatyki
 88. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej
 89. Wprowadzenie do studiowania
 90. Wybrane metody badań materiałów i elementów optoelektronicznych
 91. Wybrane optyczne metody pomiarowe
 92. Wybrane zagadnienia prawa
 93. Wychowanie fizyczne 1
 94. Wychowanie fizyczne 2
 95. Wykorzystanie laserów w inżynierii materiałowej
 96. Zasady doboru materiałów inżynierskich
 97. Zintegrowane systemy wytwarzania
 98. Fizyka_1
 99. Fizyka_2
 100. Historia Polski
 101. Matematyka_1
 102. Matematyka_2
 103. Matematyka_3
 104. Ochrona własności intelektualnych
 105. Podstawy edukacji muzycznej
 106. Podstawy grafiki inżynierskiej
 107. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 108. Wprowadzenie do informatyki
 109. Wprowadzenie do studiowania
 110. Wybrane zagadnienia prawa
 111. BHP
 112. Filozofia
Inżynieria Materiałowa, I-stopnia, 2022/2023
 1. Badania nieniszczące
 2. Badania właściwości mechanicznych
 3. Badanie właściwości fizykochemicznych materiałów
 4. BHP
 5. Chemia
 6. Ciekłe kryształy
 7. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji i stosowania materiałów
 8. Ekspertyza materiałowa
 9. Elektrotechnika i elektronika
 10. Engineering of crystal Materials for Optics
 11. English for material engineering
 12. English for material engineers 1
 13. English for material engineers 2
 14. Etyka zawodowa
 15. Fizyczne właściwości kryształów
 16. Fizyka 1
 17. Fizyka 2
 18. Fizyka odkształcenia plastycznego
 19. Fotoniczne elementy półprzewodnikowe
 20. Historia Polski
 21. Inżynieria połączeń spajanych
 22. Inżynieria powierzchni
 23. Inżynieria struktur półprzewodnikowych
 24. Inżynieria struktur półprzewodnikowych 2
 25. Język angielski 1
 26. Język angielski 2
 27. Język angielski 3
 28. Język angielski 4
 29. Język niemiecki 1
 30. Język niemiecki 2
 31. Język niemiecki 3
 32. Język niemiecki 4
 33. Język rosyjski 1
 34. Język rosyjski 2
 35. Język rosyjski 3
 36. Język rosyjski 4
 37. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD
 38. Komputery w obróbce danych
 39. Konstrukcyjne stopy żelaza
 40. Laboratorium dyplomowe
 41. Lasers and their applications
 42. Matematyka 1
 43. Matematyka 2
 44. Matematyka 3
 45. Materiały dla odnawialnych źródeł energii
 46. Materiały funkcjonalne
 47. Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne
 48. Mechaniczna synteza
 49. Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 50. Mechanizmy niszczenia materiałów
 51. Metalurgia proszków
 52. Metamateriały i plazmonika
 53. Metody optycznego przetwarzania informacji
 54. Metody pomiaru parametrów wiązki świetlnej
 55. Metodyki badawcze w inżynierii materiałowej
 56. Metrologia technicza
 57. Metrologia z elementami inżynierii odwrotnej w procesie produkcji
 58. Nanomateriały fotoniczne-wytwarzanie, badanie i zastosowania
 59. Niemetalowe materiały inżynierskie
 60. Nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów
 61. Obróbki ubytkowe
 62. Ochrona własności intelektualnych
 63. Podstawy budowy wyświetlaczy i systemów zobrazowania (2)
 64. Podstawy budowy wyświetlaczy i systemów zobrazowania
 65. Podstawy fizyki ciała stałego
 66. Podstawy grafiki inżynierskiej
 67. Podstawy inżynierii fotonicznej
 68. Podstawy nauki o materiałach
 69. Podstawy projektowania inzynierskiego z elementami CAD_CAM
 70. Podstawy technologii materiałów inżynierskich
 71. Podstawy zarządzania i przedsiebiorczości
 72. Praca dyplomowa
 73. Praktyka zawodowa
 74. Preparatyka metalograficzna I
 75. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 76. Projekt procesu technologicznego z wykorzystaniem CADCAM
 77. Seminarium dyplomowe
 78. Seminarium z materiałów konstrukcyjnych i technik wytwarzania 2
 79. Seminarium z materiałów konstrukcyjnych i technik wytwarzania1
 80. Spektroskopia dielektryczna
 81. Standaryzacja i kontrola jakości
 82. Stopy metali nieżelaznych
 83. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów
 84. Symulacje komputerowe dla potrzeb inżynierii fotonicznej
 85. Technical english
 86. Technologia elementów i podzespołów światłowodowych
 87. Technologia materiałów krystalicznych i amorficznych
 88. Technologie przyrostowe
 89. Termodynamika techniczna
 90. Warsztaty druku 3D
 91. Warsztaty inżynierii materiałów fotonicznych
 92. Warsztaty mechaniczne II
 93. Warsztaty mechaniczne
 94. Właściwości materiałów optycznych
 95. Wprowadzenie do informatyki
 96. Wprowadzenie do mechaniki kwantowej
 97. Wprowadzenie do metrologii
 98. Wprowadzenie do studiowania
 99. Wybrane metody badań materiałów i elementów optoelektronicznych
 100. Wybrane optyczne metody pomiarowe
 101. Wybrane zagadnienia prawa
 102. Wychowanie fizyczne 1
 103. Wychowanie fizyczne 2
 104. Wykorzystanie laserów w inżynierii materiałowej
 105. Zasady doboru materiałów inżynierskich
 106. Zintegrowane systemy wytwarzania
 107. Filozofia
 108. Fizyka_1
 109. Fizyka_2
 110. Historia Polski
 111. Matematyka_1
 112. Matematyka_2
 113. Matematyka_3
 114. Ochrona własności intelektualnych
 115. Podstawy edukacji muzycznej
 116. Podstawy grafiki inżynierskiej
 117. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 118. Wprowadzenie do informatyki
 119. Wprowadzenie do studiowania
 120. Wybrane zagadnienia prawa
 121. BHP
Inżynieria Materiałowa, II-stopnia, 2022/2023
Inżynieria Materiałowa, I-stopnia 2019
Inżynieria Materiałowa, I-stopnia 2019, przedmioty obce
Inżynieria Materiałowa, I-stopnia, 2017
 1. Algebra z geometrią
 2. Analiza matematyczna I
 3. Analiza matematyczna II
 4. Badania właściwości mechaniczne i badania nieniszczące
 5. Badania właściwości mechanicznych i badania nieniszczące
 6. BHP
 7. Chemia ogólna i fizyczna 2
 8. Chemia ogólna i fizyczna
 9. Ciekłe kryształy
 10. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji i stosowania materiałów
 11. Ekspertyza materiałowa
 12. Elektrotechnika i elektronika
 13. English for material engineers 2_f
 14. English for material engineers 2_k
 15. English for material engineers_f
 16. English for material engineers_k
 17. Etyka zawodowa
 18. Fizyczne właściwości kryształów
 19. Fizyka I
 20. Fizyka II
 21. Fizyka odkształcenia plastycznego
 22. Grafika inżynierska
 23. Historia techniki
 24. Informatyka
 25. Inzynieria powierzchni
 26. Inżynieria struktur półprzewodnikowych 2
 27. Inżynieria struktur półprzewodnikowych
 28. Jezyk angielski2
 29. Język angielski1
 30. Język angielski3
 31. Język angielski4
 32. Korozja materiałów
 33. Krystalografia_f
 34. Krystalografia_k
 35. Laboratorium dyplomowe
 36. Laboratorium dyplomowe_k
 37. Laboratorium materiałów i technologii 2
 38. Laboratorium materiałów i technologii
 39. Lasery i ich zastosowania
 40. Materiały ceramiczne
 41. Materiały dla odnawialnych źródeł energii
 42. Materiały funkcjonalne
 43. Materiały kompozytowe
 44. Materiały konstrukcyjne i wielofunkcyjne
 45. Materiały polimerowe
 46. Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów 2
 47. Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 48. Mechanizmy niszczenia materiałów
 49. Metody badania struktury materiałów
 50. Metody badania właściwości fizykochemicznych materiałów
 51. Metody optycznego przetwarzania informacji
 52. Metrologia techniczna i systemy pomiarowe
 53. Metrologia w procesie produkcji
 54. Nietelekomunikacyjne zastosowania światłowodów
 55. Ochrona własności intelektualne
 56. Podstawy budowy wyświetlaczy i systemów zobrazowania
 57. Podstawy fizyki ciała stałego
 58. Podstawy projektowania inzynierskiego z elementami CADCAM
 59. Podstawy projektowania inżynierskiego z elementami CADCAM 2
 60. Podstawy zarządzania
 61. Praktyka zawodowa_f
 62. Praktyka zawodowa_k
 63. Przygotowanie pracy dyplomowej
 64. Seminarium z materiałów funkcjonalnych 2
 65. Seminarium z materiałów funkcjonalnych
 66. Seminarium z materiałów konstrukcyjnych 2
 67. Seminarium z materiałów konstrukcyjnych
 68. Standaryzacja i kontrola jakości
 69. Strukturalne uwarunkowaniawłaściwości materiałów
 70. Techniki wybuchowe w inzynierii materiałowej
 71. Technologia elementów i podzespołów światłowodowych
 72. Technologia elementów półprzewodnikowych
 73. Technologia informacyjna
 74. Technologie materiałów funkcjonalnych
 75. Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych 2
 76. Technologie materiałów konstrukcyjnych i wielofunkcyjnych
 77. Termodynamika techniczna
 78. Urządzenia technologiczne
 79. Warsztaty inżynierskie elektrotechniczne
 80. Warsztaty inżynierskie mechaniczne I
 81. Warsztaty inżynierskie mechaniczne II
 82. WF
 83. Własciwości optyczne materiałów
 84. Wybrane metody badań materiałów i elementów optoelektronicznych
 85. Wybrane optyczne metody pomiarowe
 86. Wybrane zagadnienia prawa
 87. Zaawansowane materiały i technologie
 88. Zasady doboru materiałów
Inżynieria Materiałowa, II-stopnia, 2017
 1. Analiza obrazu w pomiarach materiałowych
 2. Analiza struktury materiałów wspomaganych komputerowo
 3. Ceramic materials
 4. Chemia teoretyczna
 5. Dielectric spectroscopy
 6. Dobór materiałów inżynierskich 2
 7. Dobór materiałów inżynierskich
 8. Elementy fizyki ciała stałego
 9. Fazy pośrednie
 10. Fizyczne właściwości ciał stałych
 11. Fizyka odkształcenia plastycznego
 12. Functional Materials for Optoelectronics Image Processing
 13. Historia rozwoju techniki
 14. Inżynieria fotoniczna
 15. Inżynieria struktur spajanych
 16. Korozja materiałów 2
 17. Matematyka
 18. Materials corrosion
 19. Materiałoznawstwo instalacyjne
 20. Materiały ceramiczne 2
 21. Materiały dla odnawialnych źródeł energii 2
 22. Materiały i technologie dla elementów fotoniki światłowodowej
 23. Materiały kompozytowe 2
 24. Materiały polimerowe
 25. Materiały półprzewodnikowe dla optoelektroniki
 26. Metody numeryczne w zastosowaniach fotonicznych
 27. Metody numeryczne w zastosowaniach
 28. Metody pomiarowe parametrów wiązki świetlnej
 29. Modelowanie komputerowe struktur półprzewodnikowych
 30. Nanostruktury, nanomateriały i nanotechnologie
 31. Nanotechnologie i metamateriały w zastosowaniach fotonicznych
 32. Nowe materiały dla elektroniki
 33. Obróbka i charakteryzacja materiałów półprzewodnikowych
 34. Optyczne metody badań
 35. Powłoki cieplne
 36. Presentation of scientific and technical subjects
 37. Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
 38. Rentgenostrukturalne metody badań
 39. Seminarium dyplomowe
 40. Strukturalne uwarunkowania właściwości materiałów 2
 41. Techniki wybuchowe w inzynierii materiałowej
 42. Technologie cienkich warstw
 43. Technologie przyrostowe elementów maszyn
 44. Układy optoelektoniczne dla czujników fotonicznych
 45. Warsztaty technologiczne
 46. Zaawansowane metody metalurgii proszków
 47. Zaawansowane zastosowania materiałów ciekłokrystalicznych
 48. Zastosowanie komputerów w pomiarach
 49. Zastosowanie laserów w inzynierii materiałowej