Czcionka:

Kontrast:

Koła naukowe

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

Na naszym Wydziale funkcjonują 4 koła naukowe:

Koło Naukowe Chemików:

Koło prowadzi zadania związane z innowacyjnymi projektami, takimi jak zaprojektowanie i wytworzenie uniwersalnego systemu sygnalizacji pirotechnicznej, pirotechnicznych wyrobów widowiskowych o obniżonym poziomie hałasu czy opracowanie składu mieszaniny pirotechnicznej ognia niebieskiego o wysokim nasyceniu barwy. Ponadto Koło skupia się na badaniach w zakresie paliw rakietowych, zarówno hybrydowych, jak i stałych. Koło Naukowe Chemików we współpracy z Kołem Naukowym Optoelektroników oraz z Polskim Towarzystwem Rakietowym (zespół MUTANT) rozwija prężnie dziedzinę rakietową na Wojskowej Akademii Technicznej.

Opiekunem organizacji jest dr Agata Oszczak-Nowińska – agata.oszczak@wat.edu.pl

Koło Naukowe Fizyki i Inżynierii Fotonicznej WAT:

Koło zajmuje się popularyzacją fizyki wśród studentów i uczniów szkół, promuje Akademię na targach, piknikach naukowych oraz dniach otwartych. Pomaga poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności oraz rozwój naukowy studentów.

Opiekunem organizacji jest dr inż. Michał Dudek – michal.dudek@wat.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Inżynierii Materiałowej:

Koło zrzesza wszystkich zainteresowanych tematyką doboru materiałów, technologii druku 3D, anodowego nanoszenia tlenków, spiekania materiałów oraz wiedzą z zakresu materiałoznawstwa i miernictwa. Zapewniamy członkom Koła możliwości poszerzania wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej i technologii wytwarzania, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Celem Koła jest rozbudzanie zainteresowań studentów pracą naukowo-badawczą, zarówno teoretyczną, jak i laboratoryjną oraz publikowanie wyników prac własnych w kraju i za granicą. Jako Koło uczestniczymy aktywnie w życiu macierzystego wydziału realizując projekty naukowe w Instytucie Inżynierii Materiałowej ze współpracą z kadrą naukową Wydziału.

Opiekunem organizacji jest mgr inż. Magda Łazińska – magdalena.lazinska@wat.edu.pl

Koło Naukowe Energetyki Wodorowej:

Koło zapewnia członkom możliwości poszerzania wiedzy w zakresie inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, energetyki wodorowej  i projektowania. Jego celem jest wspólne tworzenie ciekawych projektów, które angażują wiele dziedzin nauki wykorzystując przy tym najnowsze technologie. Opiekunem organizacji jest płk dr hab. inż. Marek Polański – marek.polanski@wat.edu.pl