Czcionka:

Kontrast:

Dziekanat

Kobieta elegancka pracownik dziekanatu w tle biuro

Dziekanat jest jednostką organizacyjną Wydziału zajmującą się obsługą studentów. Uczestniczy w procesie organizacji kształcenia i sprawach związanych z działalnością. Funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zabezpieczając prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Wydziału, dokumentacji procesu kształcenia na wszystkich rodzajach prowadzonych przez Wydział studiów i kursów. Dziekanat odpowiada za zagadnienia związane z planowaniem, ewidencjonowaniem, analizą i koordynowaniem przedsięwzięć dotyczących działalności dydaktycznej, studenckiego ruchu naukowego i organizacji kształcenia Wydziału. Do zadań Dziekanatu należy także organizacja uroczystości Wydziałowych związanych z działalnością dydaktyczną oraz promocją oferty dydaktycznej Wydziału. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi WAT.

Dziekanat obsługuje prowadzone przez WTC:

  • Stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie) na kierunkach: Chemia i Inżynieria Materiałowa;
  • Stacjonarne studia II stopnia (magisterskie) na kierunkach: Chemia i Inżynieria Materiałowa;
  • Wojskowe jednolite studia magisterskie na kierunku Chemia;
  • Studia podyplomowe;
  • Kursy specjalistyczne.

Sprawy studentów i osób zainteresowanych załatwiane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30