Czcionka:

Kontrast:

Karty informacyjne przedmiotów – Chemia

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień
Chemia, studia stacjonarne I-stopnia, 2023/2024
 1. Historia Polski
 2. Język angielski_1
 3. Język angielski_2
 4. Język angielski_3
 5. Język angielski_4
 6. Język niemiecki_1
 7. Język niemiecki_2
 8. Język niemiecki_3
 9. Język niemiecki_4
 10. Język rosyjski_1
 11. Język rosyjski_2
 12. Język rosyjski_3
 13. Język rosyjski_4
 14. Matematyka_1
 15. Matematyka_2
 16. Matematyka_3
 17. Ochrona własności intelektualnych
 18. Podstawy edukacji muzycznej
 19. Podstawy grafiki inżynierskiej
 20. Podstawy inżynierii wytwarzania
 21. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 22. Wprowadzenie do informatyki
 23. Wprowadzenie do metrologii
 24. Wprowadzenie do studiowania
 25. Wybrane zagadnienia prawa
 26. Wychowanie fizyczne 1
 27. Wychowanie fizyczne 2
 28. Balistyka wewnętrzna
 29. BHP
 30. Etyka zawodowa
 31. Filozofia
 32. Fizyka_1
 33. Fizyka_2
 34. Chemia organiczna 2
 35. Chemia ogólna i nieorganiczna
 36. Chemia i technologia mat. wybuchowych
 37. Chemia fizyczna Chemia analityczna
 38. Chemia fizyczna 2
 39. Chemia analityczna 2
 40. Biochemia
 41. Zagrożenia ekologiczne
 42. BHP i ergonomia
 43. Współczesne metody chemii analitycznej
 44. Teoria materiałów wybuchowych
 45. Seminarium dyplomowe
 46. Technologia chemiczna
 47. Ratownictwo chemiczne
 48. Praca dyplomowa
 49. Praktyka zawodowa
 50. Podstawy toksykologii
 51. Podstawy miernictwa w chemii
 52. Podstawy fizyki wybuchu
 53. Pirotechnika
 54. Ochrona przed skażeniami
 55. Monitoring środowiska
 56. Modelowanie i projekt. proc. technolog.
 57. Minerstwo i prace strzałowe
 58. Metody obliczeniowe w chemii
 59. Materiały wysokoenergetyczne
 60. Materiałoznawstwo chemiczne
 61. Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej
 62. Laboratorium dyplomowe
 63. History of chemistry
 64. Inżynieria chemiczna
 65. Formy użytkowe materiałów wybuchowych
 66. Fizyka jądrowa
 67. Dozymetria
 68. Chemia środków truj. i procesów odkażania
 69. Chemia stosowana i gospod. chemikaliami
 70. Chemia organiczna
 71. Chemia organiczna 3
 72. Balistyka wewnętrzna
 73. BHP
 74. Etyka zawodowa
 75. Filozofia
 76. Fizyka_1
 77. Fizyka_2
 78. Historia Polski
 79. Język angielski_1
 80. Język angielski_2
 81. Język angielski_3
 82. Język angielski_4
 83. Język niemiecki_1
 84. Język niemiecki_2
 85. Język niemiecki_3
 86. Język niemiecki_4
 87. Język rosyjski_1
 88. Język rosyjski_2
 89. Język rosyjski_3
 90. Język rosyjski_4
 91. Matematyka_1
 92. Matematyka_2
 93. Matematyka_3
 94. Ochrona własności intelektualnych
 95. Podstawy edukacji muzycznej
 96. Podstawy grafiki inżynierskiej
 97. Podstawy inżynierii wytwarzania
 98. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 99. Wprowadzenie do informatyki
 100. Wprowadzenie do metrologii
 101. Wprowadzenie do studiowania
 102. Wybrane zagadnienia prawa
 103. Wychowanie fizyczne 1
 104. Wychowanie fizyczne 2
Chemia, studia stacjonarne II-stopnia, 2023/2024
 1. BHP
 2. Chemia teoretyczna
 3. Ekonomia
 4. Fotochemia
 5. Funkcjonalne nanostruktury
 6. Język_angielski_CSM
 7. Krystalografia
 8. Matematyka_II
 9. Podstawy konstrukcji amunicji
 10. Podstawy meteorologii i klimatologii
 11. Podstawy teorii eksperymentu
 12. Presentation of scientific and technical subjects
 13. Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej
 14. Wybrane zagadnienia psychologii
 15. Analiza instrumentalna
 16. Chemia analityczna II
 17. Chemia jądrowa
 18. Chemia ogólna i nieorganiczna II
 19. Chemia organiczna II
 20. Elaboracja materiałów wybuchowych
 21. Fizyka wybuchu
 22. Fizykochemia przemian fazowych
 23. Fizykochemia zjawisk powierzchniowych
 24. Hazardous materials det. technologies
 25. Instrumen. met. analizy materiał. wyb.
 26. Laboratorium dyplomowe
 27. Materiały nanoporowate
 28. Materiały promieniotwórcze
 29. Materiały wybuchowe nowej generacji
 30. Measurements in chemistry
 31. Modern methods of organic synthesis
 32. Organic physical chemistry
 33. Pob. i przyg. próbek do analiz chem.
 34. Polimery biomedyczne i biomateriały
 35. Praca dyplomowa
 36. Prognozowanie skutków wybuchu
 37. Second level of chromatography
 38. Seminarium dyplomowe
 39. Sensory chemiczne
 40. Spektroskopia
 41. Synthesis of liquid crystals
 42. Środki inicjowania palenia i detonacji
 43. Wykrywanie i oznacz. substancji niebezp.
 44. Podstawy meteorologii i klimatologii
 45. Podstawy teorii eksperymentu
 46. Presentation of scientific and technical subjects
 47. Technologie wybuchowe w inżynierii materiałowej
 48. Wybrane zagadnienia psychologii
 49. BHP
 50. Chemia teoretyczna
 51. Ekonomia
 52. Fotochemia
 53. Funkcjonalne nanostruktury
 54. Język_angielski_CSM
 55. Krystalografia
 56. Matematyka_II
 57. Podstawy konstrukcji amunicji
Chemia, studia jednolite magisterskie, 2023/2024
 1. Język angielski_8_JSM
 2. Krystalografia
 3. Matematyka_1
 4. Matematyka_2
 5. Matematyka_3
 6. Ochrona własności intelektualnych
 7. Podstawy grafiki inżynierskiej
 8. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 9. Prezentacja zagadnień naukowo-technicznych_JSM
 10. Wprowadzenie do informatyki
 11. Wprowadzenie do metrologii
 12. Wprowadzenie do studiowania
 13. Wybrane zagadnienia prawa
 14. Wychowanie fizyczne 1
 15. Wychowanie fizyczne 2
 16. Wychowanie fizyczne 3
 17. Wychowanie fizyczne 4
 18. Wychowanie fizyczne 5
 19. Wychowanie fizyczne 6
 20. Wychowanie fizyczne 7
 21. Wychowanie fizyczne 8
 22. Chemia teoretyczna_JSM
 23. Etyka zawodowa_JSM
 24. Fizyka_1
 25. Fizyka_2
 26. Język angielski_ 2_JSM
 27. Język angielski_ 4_JSM
 28. Język angielski_ 5_JSM
 29. Język angielski_ 6_JSM
 30. Język angielski_ 7_JSM
 31. Język angielski_1_JSM
 32. Język angielski_3_JSM
 33. Broń jądrowa i radiologiczna
 34. Broń zapalająca i środki dymotwórcze
 35. Budowa i eksploatacja sprzętu OPBMR
 36. Chemia analityczna 2
 37. Chemia analityczna
 38. Chemia fizyczna 2
 39. Chemia fizyczna
 40. Chemia jądrowa
 41. Chemia ogólna i nieorganiczna
 42. Chemia organiczna 2
 43. Chemia organiczna 3
 44. Chemia organiczna
 45. Chemia stos. i gospod. chemikaliami
 46. Chemia środ. truj. i procesów odkaż.
 47. Dozymetria i urządzenia dozymetryczne
 48. Fizyka jądrowa
 49. Inżynieria chemiczna
 50. Lab. z chemii ogól. i nieorganicznej
 51. Materiały i substancje niebezpieczne
 52. Materiały wysokoenergetyczne
 53. Model. i projekt. procesów technol.
 54. Ocena syt. skaż. w opar. o sys. inf.
 55. Ochrona przed skażeniami
 56. Podstawy miernictwa w chemii
 57. Podstawy toksykologii
 58. Praca dyplomowa
 59. Prognozowanie skutków wybuchu
 60. Roz. i instrumentalna analiza skażeń
 61. Seminarium dyplomowe
 62. Spektroskopia
 63. Stand. działania i wyp. wojsk chem.
 64. Technologia chemiczna
 65. Współczesne ratownictwo techn.-chem.
 66. Analiza instrumentalna
 67. BHP i ergonomia
 68. Broń biologiczna
 69. Broń chem. i toksyczne środki przem.
 70. Etyka zawodowa_JSM
 71. Fizyka_1
 72. Fizyka_2
 73. Język angielski_ 2_JSM
 74. Język angielski_ 4_JSM
 75. Język angielski_ 5_JSM
 76. Język angielski_ 6_JSM
 77. Język angielski_ 7_JSM
 78. Język angielski_1_JSM
 79. Język angielski_3_JSM
 80. Język angielski_8_JSM
 81. Krystalografia
 82. Matematyka_1
 83. Matematyka_2
 84. Matematyka_3
 85. Ochrona własności intelektualnych
 86. Podstawy grafiki inżynierskiej
 87. Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości
 88. Prezentacja zagadnień naukowo-technicznych_JSM
 89. Wprowadzenie do informatyki
 90. Wprowadzenie do metrologii
 91. Wprowadzenie do studiowania
 92. Wybrane zagadnienia prawa
 93. Wychowanie fizyczne 1
 94. Wychowanie fizyczne 2
 95. Wychowanie fizyczne 3
 96. Wychowanie fizyczne 4
 97. Wychowanie fizyczne 5
 98. Wychowanie fizyczne 6
 99. Wychowanie fizyczne 7
 100. Wychowanie fizyczne 8
 101. Chemia teoretyczna_JSM
Archiwum: Chemia, studia stacjonarne I-stopnia
 1. BHP i ergonomia__studia I stopnia_2020
 2. Biochemia_studia I stopnia_2020
 3. Chemia analityczna_lab_studia I stopnia_2020
 4. Chemia analityczna_studia I stopnia_2020
 5. Chemia fizyczna 2_studia I stopnia_2020
 6. Chemia fizyczna_studia I stopnia_2020
 7. Chemia i technologia materiałów wybuchowych_studia I stopnia_2020
 8. Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami_studia I stopnia_2020
 9. Chemia środków trujących i procesów odkażania_studia I stopnia_2020
 10. Chemia_organiczna lab_ I stopien_2020
 11. Chemia_organiczna_studia_I_stopnia__2_2020
 12. Chemia_organiczna_studia_I_stopnia_1_2020
 13. Dozymetria_studia_I_stopnia_2020
 14. Fizyka jądrowa_studia I stopnia_2020
 15. Formy użytkowe materiałów wybuchowych_studia I stopnia_2020
 16. History of Chemistry_studia I stopnia_2020
 17. Inżynieria chemiczna_studia I stopnia_2020
 18. Laboratorium dyplomowe_studia I stopnia_2020
 19. Materialoznawstwo_studia I stopnia_2020
 20. Materiały wysokoenergetyczne_studia I stopnia_2020
 21. Metody obliczeniowe w chemii_studia I stopnia_2020
 22. Minerstwo i prace strzałowe_studia I stopnia_2020
 23. Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych_studia I stopnia_2020
 24. Monitoring_środowiska_studia_I_stopnia_2020
 25. Ochrona przed skażeniami_studia I stopnia 2020
 26. Pirotechnika_studia I stopnia_2020
 27. Podstawy fizyki wybuchu_studia I stopnia_2020
 28. Podstawy miernictwa w chemii_studia I stopnia_2020
 29. Podstawy toksykologii__studia I stopnia_2020
 30. Praca dyplomowa_studia I stopnia_2020
 31. Praktyka zawodowa_studia I stopnia_2020
 32. Seminarium_dyplomowe_studia_I_stopnia_2020
 33. Technologia chemiczna_studia I stopnia_2020
 34. Teoria materiałów wybuchowych_studia I stopnia_2020
 35. Współczene metody chemii analitycznej_studia I stopnia_2020
 36. Zagrożenia ekologiczne_studia I stopnia_2020
 37. Balistyka wewnętrzna
 38. BHP i ergonomia
 39. BHP
 40. Biochemia
 41. Chemia analityczna – sem. III, IV
 42. Chemia fizyczna – sem. III, IV
 43. Chemia i technologia materiałów wybuchowych
 44. Chemia ogólna i nieorganiczna – sem. I, II
 45. Chemia organiczna – sem. III, IV, V
 46. Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami
 47. Chemia środków trujących i procesów odkażania
 48. Dozymetria
 49. Elementy analizy numerycznej
 50. Etyka zawodowa
 51. Fizyka – sem.I
 52. Fizyka – sem.II
 53. Fizyka jądrowa
 54. Formy użytkowe z materiałów wybuchowych
 55. Historia techniki
 56. Inżynieria chemiczna
 57. Język angielski 1
 58. Język angielski 2
 59. Język angielski 3
 60. Język angielski 4
 61. Matematyka
 62. Materiałoznawstwo chemiczne
 63. Materiały wysokoenergetyczne
 64. Metody obliczeniowe w chemii
 65. Minerstwo i prace strzałowe
 66. Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
 67. Monitoring środowiska
 68. Ochrona przed skażeniami
 69. Ochrona własności intelektualnej
 70. Pirotechnika
 71. Podstawy fizyki wybuchu
 72. Podstawy inżynierii wytwarzania – sem. I
 73. Podstawy inżynierii wytwarzania – sem. II
 74. Podstawy miernictwa w chemii
 75. Podstawy toksykologii
 76. Podstawy zarządzania
 77. Praca dyplomowa
 78. Praktyka zawodowa
 79. Projekt przejściowy z materiałów wybuchowych
 80. Projekt przejściowy z ratownictwa chemicznego
 81. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 82. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wektorowych
 83. Ratownictwo chemiczne
 84. Równania różniczkowe cząstkowe
 85. Seminarium z materiałów wybuchowych
 86. Seminarium z ratownictwa chemicznego
 87. Technologia chemiczna
 88. Technologia informacyjna
 89. Teoria materiałów wybuchowych
 90. Współczesne metody chemii analitycznej
 91. Wstęp do teorii grup
 92. Wybrane zagadnienia prawa
 93. Wychowanie fizyczne
 94. Zagrożenia ekologiczne
 95. Ratownictwo-chemiczne_studia-I-stopnia_2020
Archiwum: Chemia, studia wojskowe I-stopnia
 1. BHP i ergonomia
 2. BHP
 3. Broń zapalająca i środki dymotwórcze
 4. Budowa i eksploatacja pojazdów wojskowych
 5. Chemia analityczna – sem. III, IV
 6. Chemia fizyczna – sem. III, IV
 7. Chemia ogólna i nieorganiczna – sem. I, II
 8. Chemia organiczna – sem. III, IV, V
 9. Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami
 10. Chemia środków trujących i procesów odkażania
 11. Dozymetria i urządzenia dozymetryczne
 12. Elementy analizy numerycznej
 13. Etyka zawodowa
 14. Fizyka – sem.I
 15. Fizyka – sem.II
 16. Fizyka jądrowa
 17. Historia techniki
 18. Inżynieria chemiczna
 19. Język angielski 1
 20. Język angielski 2
 21. Język angielski 3
 22. Język angielski 4
 23. Matematyka
 24. Materiałoznawstwo chemiczne
 25. Materiały wysokoenergetyczne
 26. Metody obliczeniowe w chemii
 27. Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych
 28. Ochrona własności intelektualnej
 29. Ochrona wojsk przed skażeniami
 30. Podstawy inżynierii wytwarzania – sem. I
 31. Podstawy inżynierii wytwarzania – sem. II
 32. Podstawy miernictwa w chemii
 33. Podstawy toksykologii
 34. Podstawy zarządzania
 35. Praca dyplomowa
 36. Praktyka dowódcy drużyny
 37. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
 38. Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wektorowych
 39. Równania różniczkowe cząstkowe
 40. Seminaria dyplomowe
 41. Sprzęt wojsk chemicznych SZ RP i innych armii
 42. Taktyka wojsk chemicznych
 43. Technologia chemiczna
 44. Technologia informacyjna
 45. Współczesne metody chemii analitycznej
 46. Współczesne ratownictwo techniczno-chemiczne
 47. Wstęp do teorii grup
 48. Wybrane zagadnienia prawa
 49. Wychowanie fizyczne_w
 50. Zabezpieczenie inzynieryjne
Archiwum: Chemia, studia stacjonarne II-stopnia
 1. Second-level-of-chromatography_studia-II-stopnia_2022
 2. Hazardous-materials-detection-technologies_studia-II-stopnia_2022
 3. Wykrywanie-i-oznaczanie-substancji-niebezpiecznych_studia-II-stopnia_2022
 4. Analiza Instrumentalna_studia_II stopnia_2022
 5. Chemia analityczna II_studia II stopnia_2022
 6. Chemia jądrowa_studia II stopnia_2022
 7. Chemia ogólna i nieorganiczna II__studia II stopnia_2022
 8. Chemia Organiczna II_studia II stopnia_2022
 9. Elaboracja materiałów wybuchowych_studia II stopnia_2022
 10. Fizyka wybuchu_studia II stopnia_2022
 11. Fizykochemia zjawisk powierzchniowych_studia II stopnia_2022
 12. Instrumentalne Metody Analizy Materiałów Wybuchowych_studia II stopnia_2022
 13. Laboratorium dyplomowe_studia II stopnia_2022
 14. Materiały nanoporowate_studia II stopnia_2022
 15. Materiały wybuchowe nowej generacji_studia II stopnia_2022
 16. Materiały_promieniotwórcze_studia_II_stopnia_2022
 17. Measurements in chemistry_studia II stopnia_2022
 18. Modern methods of organic synthesis_studia II stopnia_2022
 19. Organic Physical Chemistry_studia II stopnia_ 2022
 20. Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz chemicznych_studia II stopnia_2022
 21. Polimery biomedyczne i biomateriały_studia II stopnia_2022
 22. Praca dyplomowa_studia II stopnia_2022
 23. Prognozowanie skutków wybuchu_studia II stopnia_2022
 24. Seminarium_dyplomowe_studia_II_stopnia_2022
 25. Sensory chemiczne_studia II stopnia_2022
 26. Spektroskopia_studia II stopnia_2022
 27. Synthesis of liquid crystals_studia_II_stopnia_2022
 28. Środki inicjowania palenia i detonacji_studia II stopnia_2022
 29. Analiza instrumentalna
 30. Chemia analityczna II
 31. Chemia jądrowa
 32. Chemia ogólna i nieorganiczna II
 33. Chemia organiczna II
 34. Chemia polimerów
 35. Chemia teoretyczna
 36. Chemia związków heterocyklicznych
 37. Elaboracja materiałów wybuchowych
 38. Filozofia
 39. Fizyka wybuchu
 40. Fizykochamia przemian fazowych
 41. Fizykochemia zjawisk powierzchniowych
 42. Fotochemia
 43. Fundamentals of chromatography
 44. Hazardous materials cetection technologies
 45. Instrumentalne metody analizy materiałów wybuchowych
 46. Krystalografia
 47. Matematyka
 48. Materiały nanoporowate
 49. Materiały promieniotwórcze
 50. Materiały wybuchowe nowej generacji
 51. Measurements in chemistry
 52. Modern methods of organic synthesis
 53. Organic physical chemistry
 54. Podstawy konstrukcji amunicji
 55. Podstawy metrologii i klimatologii
 56. Podstawy ratwnictwa medycznego
 57. Podstawy teorii eksperymentu
 58. Praca dyplomowa
 59. Prezentacja zagadnień naukowo-technicznych
 60. Prognozowanie skutków wybuchu
 61. Seminarium dyplomowe
 62. Sensory chemiczne
 63. Spektroskopia
 64. Synthesis of liquid crystals
 65. Środki inicjowania palenia i detonacji
 66. Technologie wybuchowe w inzynierii materiałowej
 67. Wykrywanie i oznaczanie substancji niebezpiecznych
Archiwum: Chemia, studia wojskowe II-stopnia
Archiwum: Chemia, Jednolite studia magisterskie