Czcionka:

Kontrast:

Kontakt

Budynek główny wAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Nowych Technologii i Chemii

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

Budynek Główny (Sztab)

Dziekanat
Kierownik Dziekanatu – tel. (+48) 261-839-474
Studia: wojskowe; I-stopnia – Chemia – tel. (+48) 261-839-438
Studia: I-stopnia – IM; II-Stopnia – IM i Chemia – tel. (+48) 261-839-435
Kursy wojskowe; studia podyplomowe – tel. (+48) 261-839-520

Sekretariat Dziekana/Wydziału

mgr Jagoda KOSSOWSKA

pok. 151, pięto I

e-mail: jadwiga.kossowska@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-450