Czcionka:

Kontrast:

Kontakt

Budynek główny wAT

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Wydział Nowych Technologii i Chemii

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

Budynek Główny (Sztab)

Sekretariat Dziekana/Wydziału

mgr Jagoda KOSSOWSKA

pok. 151, pięto I

e-mail: jadwiga.kossowska@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-450