ADRES DO KORESPONDENCJI

Wojskowa Akademia Tech­nicz­na im. Jarosława Dąbrowskiego
WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII
ul. gen. Syl­wes­tra Kaliskiego 2
00–908 WARSZAWA 46

SEKRETARIAT DZIEKANA

mgr Jago­da KOSSOWSKA
tel.  261 839 450
fax: 261 839 470
e‑mail: jadwiga.kossowska@wat.edu.pl
budynek 100, I piętro, pokój 151

 

Admin­is­tra­tor WWW