Czcionka:

Kontrast:

Dyplomowanie

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

Niniejszy formularz dla absolwentów jest nieobowiązkowy, dzięki niemu WAT zachowa kontakt z absolwentem i będzie mógł wysyłać absolwentom (na podany w formularzu adres mailowy) oferty pracy, informacje o konkursach oraz ofertę studiów podyplomowych. Wypełnione formularze proszę dostarczyć do pokoju 89, bud 100 – Biuro Karier