Czcionka:

Kontrast:

Władze Wydziału

Budynek główny wAT

Dziekan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

e-mail: krzysztof.czuprynski@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-450

bud. 100, pok. 151.

Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT

e-mail: anna.spadlo@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-488

bud. 100, pok. 151.

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich

dr inż. Zbigniew Zarański, prof. WAT

e-mail: zbigniew.zaranski@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-417

bud. 100, pok. 153.

Zastępca Dziekana ds. wojskowych

płk dr Piotr Wachna

e-mail: piotr.wachna@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-837-108

bud. 100, pok. 149.