Czcionka:

Kontrast:

Władze Wydziału

Budynek główny wAT

Dziekan

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński

e-mail: krzysztof.czuprynski@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-450

bud. 100, pok. 151.

Prodziekan ds. naukowych

dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT

e-mail: anna.spadlo@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-448

bud. 100, pok. 151.

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich

dr inż. Zbigniew Zarański, prof. WAT

e-mail: zbigniew.zaranski@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-839-471

bud. 100, pok. 153.

Zastępca Dziekana ds. wojskowych

płk dr Piotr Wachna

e-mail: piotr.wachna@wat.edu.pl

tel. (+48) 261-837-108

bud. 100, pok. 149.

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. zapewnienia jakości kształcenia
dr hab. Krzysztof Kuśmierek, prof. WAT
e-mail: krzysztof.kusmierek@wat.edu.pl
tel. 261 839 561

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
dr inż. Rafał Węgłowski
e-mail: rafal.weglowski@wat.edu.pl
tel. 261 837 066

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju
mgr Jacek Wróbel
e-mail: jacek.wrobel@wat.edu.pl
tel. 261 837 815

Pełnomocnik Dziekana ds. wymiany akademickiej
dr inż. Dorota Węgłowska
e-mail: dorota.weglowska@wat.edu.pl
tel. 261 837 549

Pełnomocnik Dziekana ds. USOS
mgr Joanna Szerewicz-Kloske
e-mail: joanna.kloske@wat.edu.pl
tel. 261 839 438

Koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi i realizacji Programu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ChemHR
dr inż. Edyta Budzyńska
e-mail: edyta.budzynska@wat.edu.pl
tel. 261 837 039

Koordynator ds. dostępności i osób niepełnosprawnych
Maciej Gontarczyk
e-mail: maciej.gontarczyk@wat.edu.pl
tel. 261 839 594