Czcionka:

Kontrast:

Akredytacje

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale nr 607/2017 z 9 listopada 2017 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku „chemia" prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2023/2024.
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale nr 396/2017 z 7 września 2017 r. oceniło pozytywnie jakość kształcenia na kierunku „inżynieria materiałowa" prowadzonym na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej obowiązuje do roku akademickiego 2022/2023.