Czcionka:

Kontrast:

Dział Administracyjno – Techniczny

Budynek główny wAT

Administracja Wydziału

Dział Administracyjno-Techniczny jest jednostką zajmującą się organizacją i prowadzeniem działalności ekonomiczno-finansowej, gospodarczej i technicznej Wydziału, między innymi w zakresie:

  • dokumentacji prac naukowo-badawczych,
  • spraw personalnych pracowników Wydziału,
  • nadzoru nad mieniem Wydziału,
  • sprawności wydziałowych systemów informatycznych.