Czcionka:

Kontrast:

Rada Dyscypliny Naukowej – Nauki Chemiczne

Skład Rady

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI

Członkowie rady:

prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło

dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT

dr hab. inż. Jakub Herman, prof. WAT

dr hab. inż. Wojciech Kiciński, prof. WAT

płk dr hab. inż. Przemysław Kula, prof. WAT

dr hab. Krzysztof Kuśmierek, prof. WAT

dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT

prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński

prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska

dr hab. inż. Magdalena Urbańska, prof. WAT

Sekretarz Rady:

dr inż. Renata PODRAZA

Komisje Rady

Komisja ds. nauki:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Choma,
 • dr hab. inż. Michał Czerwiński,
 • dr hab. inż. Wojciech Kiciński.

Komisja ds. kształcenia

 • prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska – przewodnicząca,
 • dr hab. inż. Jakub Herman,
 • dr inż. Jakub Nawała,
 • dr inż. Mirosław Szala.

Komisja ds. kadrowych

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński – przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe,
 • płk dr hab. inż. Przemysław Kula.
Plan posiedzeń

Posiedzenia zwyczajne Rady Dyscypliny Naukowej „Nauki Chemiczne” WAT w roku akademickim 2023/2024 odbędą się w dniach:

15.11.2023 r.

13.12.2023 r.

17.01.2024 r.

14.02.2024 r.

20.03.2024 r.

17.04.2024 r.

15.05.2024 r.

19.06.2024 r.

Regulamin