Czcionka:

Kontrast:

Akty prawne

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

W Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego:

  • Uchwała nr 83/WAT/2021 z 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.
  • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 51/RKR/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie określenia procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w WAT.
  • Decyzja nr 286/RKR/2020 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.
  • Decyzja nr 388/RKR/2022 Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 20 października 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. funkcjonowania systemu jakości kształcenia w WAT.

W Wydziale Nowych Technologii i Chemii: