Czcionka:

Kontrast:

Dział Administracyjno – Techniczny – pracownicy

Budynek główny wAT

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

dr inż. Bogusław Siodłowski
tel. 261 839 482
e-mail: boguslaw.siodlowski@wat.edu.pl
Budynek 100, I piętro, pokój nr 147

Małgorzata Farasiewicz
tel. 261 839 522
e-mail: malgorzata.farasiewicz@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146A
• Sprawy finansowe
• Sprawy administarcyjne

mgr Iwona Podenas

tel. 261 839 479
e-mail: iwona.podenas@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146A
• Sprawy finansowe
• Sprawy administracyjne

Agnieszka Oleksiak

tel. 261 837 231
e-mail: agnieszka.oleksiak@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146A
• Sprawy finansowe
• Sprawy administracyjne

mgr inż. Agnieszka Stasiewicz

tel. 261 839 479
e-mail: agnieszka.stasiewicz@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146A
• Sprawy finansowe
• Sprawy administracyjne

Maciej Gontarczyk

Wydziałowy koordynator ds. dostępności i osób niepełnosprawnych

tel. 261 839 594
e-mail: maciej.gontarczyk@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146B
• Administrator Sytemów Informatycznych

• Wsparcie IT
• Doradca ds. zamówień publicznych

• Administrator WWW
• Sprawy administracyjno – techniczne
• Sprawy gospodarcze oraz BHP

mgr Alicja Sikorska

tel. 261 839 234
e-mail: alicja.sikorska@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146B
• Sprawy projektowo – badawcze

mgr Ewa Kurpiewska

tel. 261 839 234
e-mail: ewa.kurpiewska@wat.edu.pl

Budynek 100, I piętro, pokój 146B
• Sprawy kadrowe