Czcionka:

Kontrast:

Instytut Inżynierii Materiałowej

drukarka 3d

Instytut Inżynierii Materiałowej dysponuje doświadczoną kadrą naukową i bogatym wyposażeniem do badań w zakresie materiałów i technologii dla potrzeb gospodarki i techniki wojskowej. Doświadczenia zespołu umożliwiają bieżącą realizację ekspertyz naukowych dotyczących materiałowych przyczyn przyspieszonego zużycia lub awarii sprzętu, jak też prowadzenie systematycznych badań podstawowych obejmujących stopy o szczególnych właściwościach fizykochemicznych, wysokiej twardości, odporności na ścieranie i na obciążenia dynamiczne (w tym przestrzeliwanie).

Najnowsza grupa badanych przez zespół materiałów specjalnych to stopy na osnowie faz międzymetalicznych – materiały o właściwościach pośrednich pomiędzy ceramiką a klasycznymi tworzywami konstrukcyjnymi. W IIM rozwijane jest szerokie spektrum nowoczesnych technologii przetwarzania stopów intermetalicznych, w tym zmodyfikowane technologie spiekania reaktywnego, wybuchowe umacnianie, detonacyjne otrzymywanie powłok ochronnych, otrzymywanie stopów o strukturze nanokrystalicznej.

Aspekt badań w zakresie nanomateriałów i nanotechnologii jest rozwijany dwukierunkowo: pod kątem otrzymywania materiałów funkcjonalnych, przeznaczonych do magazynowania wodoru i tym samym budowy odnawialnych ogniw paliwowych – perspektywicznie niezbędnych dla eksploatacji mobilnej techniki (np. wojskowej w warunkach pola walki) oraz pod kątem wytwarzania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych w formie cienkich taśm i folii o skrajnie wysokiej wytrzymałości i sztywności właściwej a także o specjalnych właściwościach fizykochemicznych.