Czcionka:

Kontrast:

Komisja i Zespoły

Żołnież w masce p.gaz. w okopach, a za plecami ma ogień

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Krzysztof KUŚMIEREK, profesor uczelni – przewodniczący komisji
 2. dr inż. Zbigniew ZARAŃSKI, profesor uczelni
 3. dr hab. inż. Paweł PERKOWSKI, profesor uczelni
 4. ppłk dr inż. Krzysztof KARCZEWSKI
 5. dr inż. Piotr HARMATA
 6. ppłk mgr inż. Marek FILIPOWICZ
 7. inż. Bogumiła PRZYBYŁA – przedstawicielka studentów

Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku inżynieria materiałowa

 1. Ppłk dr inż. Paweł JÓŹWIK – przewodniczący zespołu
 2. dr Urszula CHODOROW
 3. ppłk dr hab. inż. Marek POLAŃSKI
 4. dr hab. inż. Paweł MARĆ, profesor uczelni
 5. dr inż. Karol STASIEWICZ
 6. dr inż. Tomasz DUREJKO
 7. Aleksandra MERCHEL – przedstawicielka studentów

Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku chemia

 1. dr hab. inż. Magdalena URBAŃSKA – przewodnicząca zespołu
 2. płk dr Piotr WACHNA
 3. dr hab. inż. Michał CZERWIŃSKI, profesor uczelni
 4. mjr dr inż. Michał GRABKA
 5. dr inż. Dorota WĘGŁOWSKA
 6. dr inż. Mateusz SZALA
 7. inż. Milena RYBAK – przedstawicielka studentów

Zespół ds. oceny jakości realizowanych prac dyplomowych

 1. prof. dr hab. inż. Jarosław RUTKOWSKI – przewodniczący zespołu
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy CHOMA
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz CZUJKO
 4. prof. dr hab. inż. Marzena TYKARSKA