PRACOWNICY INSTYTUTU

Doro­ta

ADAMSKA

 

136/​100

261 – 837 – 008

ZTZF

Noure­din­ne

BENNIS

dr hab. prof. uczel­ni

078B/​C/​100

261 – 837 – 136

ZTZF

Jacek

BOGUSKI

dr inż.

126/​24

 

ZFCS

Wie­sław

BORYS

dr inż. prof. uczel­ni

144/​100

261 – 839 – 574

ZTZF

Urszu­la

CHODOROW

dr

95/​100

261 – 839 – 558

IFT

Maciej

CHRUNIK

dr inż.

215/​5

261 – 837 – 066

ZFiTK

Robert

CIUPA

dr inż.

208/​5

261 – 839 – 673

ZFiTK

Michał

DUDEK

dr inż.

078A/​100

261 – 839 – 065

ZTZF

Kata­rzy­na

GAŁADYK

mgr inż.

208/​5

261 – 839 – 102

ZFiTK

Wal­de­mar

GAWRON

dr inż.

91/​100

 

ZFCS

Kac­per

GRODECKI

dr

160a/​100

261 – 839 – 049

ZFCS

Iwo­na

JAKUBOWSKA

mgr inż.

064/​100

261 – 837 – 001

ZTZF

Ryszard

JANISZEWSKI

 

080B/​100

261 – 839 – 424

ZTZF

Leszek R.

JAROSZEWICZ

prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN

078/​100

261 – 839 – 393

ZTZF

Urszu­la

KARCZMARCZYK

 

211/​5

261 – 837 – 573

ZFiTK

Sta­ni­sław

KŁOSOWICZ

prof. dr hab. inż.

208/​5

261 – 839 – 640

ZFiTK

Mał­go­rza­ta

KOPYTKO

ppłk dr hab. inż. prof. uczel­ni

160/​100

261 – 839 – 049

ZFCS

Jadwi­ga

KORDEL

 

94/​100

261 – 839 – 014

IFT

Joan­na

KOREC

mgr inż.

138A/​100

261 – 837 – 001

ZTZF

Andrzej

KOWALEWSKI

mgr inż.

162/​100

261 – 839 – 563

ZFCS

Rafał

KOWERDZIEJ

dr inż.

210/​5

261 – 839 – 472

ZFiTK

Zbi­gniew

KRAJEWSKI

dr inż.

138A/​100

261 – 837 – 656

ZTZF

Jolan­ta

KULESZA

 

136/​100

261 – 837 – 008

IFT

Anna

KURZYCH

dr inż.

064A/​100

261 – 839 – 650

ZTZF

Wal­de­mar

LARKOWSKI

dr inż.

138/​100

261 – 837 – 656

ZTZF

Paweł

MADEJCZYK

płk dr hab. inż. prof. uczel­ni

154/​100

261 – 837 – 449

ZFCS

Andrzej

MAJCHROWSKI

dr inż.

1/​5

261 – 839 – 487

ZFiTK

Kin­ga

MAJKOWYCZ

mgr inż.

152/​100

261 – 839 – 653

ZFCS

Tetia­na

MANYK

dr

152/​100

261 – 839 – 673

ZFCS

Paweł

MARĆ

dr hab. inż.

080C/​100

261 – 839 – 424

ZTZF

Piotr

MARTYNIUK

płk dr hab. inż. prof. uczel­ni

158/​100

261 – 839 – 215

ZFCS

Rafał

MAZUR

dr inż.

106/​5

261 – 837 – 572

ZFiTK

Prze­my­sław

MORAWIAK

dr inż.

104/​5

261 – 837 – 066

ZFiTK

Joan­na

MOŚ

dr inż.

138/​100

261 – 837 – 884

ZTZF

Mate­usz

MRUKIEWICZ

dr inż.

209/​5

261 – 839 – 579

ZFiTK

Krzysz­tof

MURAWSKI

dr inż.

160a/​100

261 – 839 – 049

ZFCS

Mał­go­rza­ta

NYGA

dr inż.

152/​100

261 – 839 – 653

ZFCS

Marek

OLIFIERCZUK

dr inż.

203/​5

261 – 839 – 379

ZFiTK

Eva

Otón

dr

104/​5

261 – 837 – 573

ZFiTK

Janusz

PARKA

prof. dr hab. inż.

201/​5

261 – 839 – 472

ZFiTK

Paweł

PERKOWSKI

dr hab. inż. prof. uczel­ni

202/​5

261 – 839 – 579

ZFiTK

Wik­tor

PIECEK

dr hab. inż. prof. uczel­ni

102/​5

261 – 839 – 262

ZFiTK

Rena­ta

PODRAZA

dr

168/​100

261 – 839 – 463

IFT

Nata­lia

PRZYBYSZ

mgr

137A/​100

261 – 839-604

ZTZF

Jolan­ta

RACZYŃSKA

dr

152/​100

261 – 839 – 673

ZFCS

Zbi­gniew

RASZEWSKI

prof. dr hab. inż.

214/​5

261 – 837 – 427

ZFiTK

Anto­ni

ROGALSKI

prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN

92/​100

261 – 839 – 109

ZFCS

Jaro­sław

RUTKOWSKI

prof. dr hab. inż.

163/​100

261 – 839 – 781

IFT

Elż­bie­ta

SADOWSKA

 

156/​100

261 – 839 – 217

ZFCS

Janusz

SOBIERAJ

 

62/​100

261 – 837 – 258

ZFiTK

Danu­ta

STANISZEWSKA

 

154/​100

261 – 837 – 965

ZFCS

Karol

STASIEWICZ

dr inż.

078A/​100

261 – 839 – 065

ZTZF

Jan

SULIGOWSKI

 

144/​100

261 – 837 – 008

ZTZF

Mariusz

SULIGOWSKI

mgr inż.

136/​100

261 – 837 – 008

ZTZF

Rafał

ŚWIŁŁO

dr inż.

138/​100

261 – 837 – 656

ZTZF

Wła­dy­sław

TOMASZEWSKI

 

5/​5

261 – 839 – 731

ZFiTK

Mał­go­rza­ta

TUROS

 

103/​5

261 – 839 – 731

ZFiTK

Alek­san­dra

WALEWSKA

mgr inż.

081C/​100

261 – 838 – 652

ZTZF

Rafał

WĘGŁOWSKI

dr inż.

215/​5

261 – 837 – 066

ZFiTK

Andrzej

WOLIŃSKI

 

060/​100

261 – 837 – 812

ZTZF

Jaro­sław

WRÓBEL

dr inż.

123/​24

 

ZFCS

Jerzy

ZIELIŃSKI

dr hab. inż. prof. uczel­ni

102/​5

261 – 839 – 262

ZFiTK

Seba­stian

ZŁOTNIK

dr

126/​24

 

ZFCS

Kon­rad

ZUBKO

dr inż.

137/​100

261 – 839 – 604

ZTZF

Bog­dan

ŻMIJEWSKI

 

63/​100

261 – 837 – 876

ZFiTK

Moni­ka

ŻUCHOWSKA

mgr inż.

078A/​100

261 – 839 – 065

ZTZF

Bar­ba­ra

ŻUKOWSKA

 

211/​5

261 – 839 – 239

ZFiTK