Czcionka:

Kontrast:

Projekty

Projekty realizowane obecnie 

  1. Projekt EIC Horyzont 2020 FET-Open, 964770 TopoLight „Soft matter platform for optical devices via engineering of non-linear topological states of light” (2021-2025). 

Projekty zrealizowane w ostatnich 5 latach 

  1. DEC-2022/06/X/ST5/00700 (w WAT nr 07-547), NCN, Miniatura-6 pt. Nowe mezogenne pochodne tiofenu dla zakresu mikrofalowego (od 2022.10 do 2023.09) 
  1. DEC- 2022/06/X/ST5/00508 (nr NCN/07-527/2022/WAT), NCN, Miniatura-6 pt DNA z owoców w bioczujnikach ciekłokrystalicznych, (2022.09-2023.12) 
  1. DEC-2022/06/X/ST5/00154 (w WAT nr 07-503), NCN, Miniatura-6 pt. Wykorzystanie przyjaznej środowisku metody mechanochemicznej do syntezy materiałów o zdefiniowanej strukturze (2022.07 do 2023.07) 
  1. DEC-2021/05/X/ST5/01895 (w WAT 07-358), NCN, MINIATURA-5 pt. Ferroelektryczna faza nematyczna w mieszaninach dwuskładniowych (od 2021.12 do 2023.06) 
  1. DEC-2021/05/X/ST4/00167 (w WAT nr 07-315), NCN, Miniatura-5 pt. Optymalizacja rozdzielania ciekłokrystalicznych mieszanin racemicznych na kolumnach chiralnych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (od 2021.10 do 2023.01). 
  1. UMO-2019/33/B/ST5/02658 (nr NCN/07-607/2020/WAT), NCN, Samoorganizujące się, przestrajalne, organiczne medium optyczne dla generacji polarytonów ekscytonowych, (2020-2023). 
  1. DOB-1P/01/03/2016 (nr PPFNF/17-492/2016/WAT), NCBiR, Opracowanie unikalnego przestrajalnego medium optycznego dla bezpiecznej łączności światłowodowej, (2016-2020). 
  1. UMO-2016/23/B/ST5/00532, NCN, Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen, (2017-2020).