Czcionka:

Kontrast:

Projekty

Realizowane projekty badawcze: 

  1. Energetic Materials – production, obsolescence and formulation (EMPOF) – Materiały energetyczne – produkcja, eksploatacja i receptury (MEPER), projekt międzynarodowy współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt w trakcie podpisywania umowy, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.. 
  1. Porowate materiały węglowe z mononuklearnymi centrami koordynacyjnymi typu Fe-N4: uniwersalne (elektro)katalizatory reakcji elektroprotycznych,, umowa nr UMO-2020/37/B/ST5/01688, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2021-2025; kierownik projektu dr hab. inż. Wojciech Kiciński. 
  1. Wzmocnienie bezpieczeństwa z zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja, umowa nr GN/39-155/2021/WAT, projekt finansowany przez ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2021-2024, kierownik projektu w ZMW dr inż. Mateusz Szala. 

Zakończone projekty badawcze: 

  1. Zastosowanie grafenu i nowych technologii wielowarstwowych materiałów wybuchowych w materiałach na wkładki kumulacyjne, umowa nr DOB-BIO8/03/01/2016, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2016-2019; kierownik projektu w WAT prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński. 
  1. Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm, umowa nr DOB-BIO8/05/01/2016, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w latach 2016-2021; kierownik projektu w WAT prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło. 
  1. Heterogeniczne żele węglowe modyfikowane nieszlachetnymi metalami przejściowymi – perspektywiczne zamienniki Pt w katalizie elektroredukcji tlenu, umowa nr UMO-2016/23/B/ST5/00127, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2019-2020; kierownik projektu dr hab. inż. Wojciech Kiciński. 
  1. Opracowanie nowych składów paliw rakietowych bazujących na chloranie(VII) amonu, umowa nr SKN/SP/496759/2021, projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w latach 2021-2022, kierownik projektu dr inż. Leszek Szymańczyk.