Czcionka:

Kontrast:

Pracownicy

Nauczyciele Akademiccy

prof. dr hab. inż. Waldemar TRZCIŃSKI –  Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO

dr hab. inż. Wojciech KICIŃSKI, prof. WAT

dr inż. Józef PASZULA

dr inż. Leszek SZYMAŃCZYK

dr inż. Mateusz SZALA

dr inż. Zbigniew CHYŁEK

dr inż. Jarosław SZULC

dr inż. Sławomir DYJAK

dr inż. Marcin HARA

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Agnieszka BRZYSKA

Dariusz MARCHWICKI

Jacek GRANECKI

Doktoranci

mgr inż. Szymon BOROŃSKI

mgr inż. Mateusz GRATZKE

mgr inż. Karol ZALEWSKI

mgr inż. Marcin GERLICH