Czcionka:

Kontrast:

Pracownicy

Nauczyciele Akademiccy

ppłk dr inż. Michał GRABKA Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE

prof. dr hab. inż. Zygfryd WITKIEWICZ

dr hab. inż. Władysław HARMATA, prof. WAT

dr hab. inż. Stanisław POPIEL, prof. WAT

dr hab. inż. Jarosław PUTON, prof. WAT

gen. bryg. rez. mgr inż. Jarosław STOCKI

dr inż. Edyta BUDZYŃSKA

dr inż. Daniel DZIEDZIC

dr inż. Krzysztof JASEK

dr hab. inż. Bożena KUKFISZ

dr inż. Jakub NAWAŁA

dr Agata OSZCZAK-NOWIŃSKA

kpt. mgr inż. Bartłomiej FLISZKIEWICZ

kpt. mgr inż. Monika KULIGOWSKA

por. mgr inż. Krzysztof PIWOWARSKI

mgr inż. Anna SZYMAŃCZYK

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Katarzyna PIEKARSKA

Doktoranci

mgr Izabela WOLAŃSKA

ppor. mgr inż. Maciej BOCZKOWSKI

ppor. mgr inż. Krzysztof PIWOWARSKI

kpt. mgr inż. Paweł SURA

kpt. mgr inż. Monika KULIGOWSKA