Czcionka:

Kontrast:

Struktura Instytutu

Probówki

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Jerzy Choma

tel: +48 261 839 582, 261 839 128
e‑mail jerzy.choma@wat.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

dr hab. inż. Magdalena Urbańska, prof. WAT

tel. +48 261 837 549
budynek 14 pokój 109
e‑mail magdalena.urbanska@wat.edu.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU

mgr Żaneta Gontarczyk

tel. +48 261 839 582
budynek 14 pokój 5
e‑mail zaneta.gontarczyk@wat.edu.pl

ZAKŁAD CHEMII

kierownik płk. dr. hab. inż. Przemysław Kula, prof. WAT

tel. +48 261 839 607, 261 839 873

ZAKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

kierownik prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński

tel. +48 261 839 408

ZAKŁAD RADIOMETRII I MONITORINGU SKAŻEŃ

kierownik ppłk dr inż. Michał Grabka

tel. +48 261 839 363