Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Józef PASZULA

Dr inż. Józef Paszula ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku fizyka techniczna w roku 1989. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (specjalność mechanika wybuchu) nadała mu Rada Wydziału Mechatroniki WAT w roku 2000. 

Od roku 1990 dr Paszula pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie kolejno zajmował stanowiska inżyniera, asystenta, adiunkta badawczo-dydaktycznego. 

Działalność naukowa dr. Paszuli skupia się na badaniu zjawiska wybuchu i oddziaływania wybuchu na otoczenie. Zajmuje się rejestracją charakterystyk zjawisk detonacji i wybuchu oraz opracowaniem nowych technik eksperymentalnych stosowanych w tych badaniach. Był kierownikiem dwóch projektów badawczych oraz głównym wykonawcą i wykonawcą w wielu innych realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej. 

W trakcie pracy w Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadził ponad 6000 godzin dydaktycznych z takich przedmiotów jak: Fizyka ogólna, Fizyka wybuchu, Inżynieria chemiczna, Prognozowanie skutków wybuchu, Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych, Minerstwo i prace strzałowe. W czasie pracy w Wojskowej Akademii Technicznej był również promotorem około 30 dyplomantów studiów inżynierskich i magisterskich. 

Wyniki swojej działalności naukowej prezentował w wielu publikacjach naukowych. Opublikował około 175 prac w tym 42 w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. Indeks Hirscha publikacji pana dr. Paszuli wynosi 11. 

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, dr Paszula został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju i Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Medalem Edukacji Narodowej.