Czcionka:

Kontrast:

ppłk dr inż. Michał GRABKA

W roku 2011 ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku chemia (specjalność ochrona przed skażeniami) obejmując stanowisko dowódcy plutonu w 5. Pułku Chemicznych. Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie naukowej nauki chemiczne uzyskał w 2020 roku. W ramach działalności naukowej prowadzi badania materiałów pokryciowych do czujników z falą akustyczną stosowanych do wykrywania substancji niebezpiecznych, w tym bojowych środków trujących. Celem prowadzonych badań jest opracowanie tanich i prostych czujników skażeń, które mogłyby stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych urządzeń. 

W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów: podstawy miernictwa w chemii, rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń oraz sensory chemiczne. 

Od 2016 posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i pełnił w latach 2016-2020 funkcję Inspektora Ochrony Radiologicznej WAT. Od 2020 roku pełni obowiązki Kierownika Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń.