Czcionka:

Kontrast:

Projekty

Trwające

DOB-SZAFIR/09/A/010/01/2021 pt. “Inteligentny, zintegrowany system do lokalizacji, wstępnej oceny i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki wykorzystujący geoinformację i sensory biomedyczne” – od 2021.

W ramach tego projektu opracowywany jest system oparty na platformach bezzałogowych służący zdalnej ocenie stanu poszkodowanych w konfliktach zbrojnych czy zdarzeniach masowych. Naszym zadaniem w tym projekcie jest opracowanie wyposażenia dronów umożliwiającego wykrywanie skażeń chemicznych i promieniotwórczych z pokładu UAV oraz pokładowego kapnometru.

Zakończone

DAIMON – Decision AId for Marine MunitiONs

Czas trwania projektu: 2016 – 2019.

CHEMSEA-CHEmical Munitions SEarch & Assessment

Czas trwania projektu: 2011 – 2014.

Projekty te dotyczyły problemu amunicji chemicznej zatopionej w morzu Bałtyckim w czasie I i II wojny światowej. W wyniku korozji pojemników z bronią oraz intensywnej eksploatacji dna morskiego zagrożenie uwolnienia tych substancji jest bardzo duże. W rezultacie realizacji projektów powstały mapy lokalizacji zatopionej amunicji oraz procedury zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją morza Bałtyckiego.