Czcionka:

Kontrast:

Dydaktyka

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

Analiza instrumentalna

Rozpoznanie i instrumentalna analiza skażeń

Broń chemiczna i toksyczne środki przemysłowe

Broń biologiczna

Ochrona przed skażeniami

Ocena sytuacji skażeń w oparciu o systemy informatyczne

Obrona przed bronią masowego rażenia

Ratownictwo chemiczne

Współczesne ratownictwo techniczno-chemiczne

Chemia stosowana i gospodarowanie chemikaliami

Zagrożenia ekologiczne

Współczesne metody chemii analitycznej

Chemia środków trujących i procesów odkażania

Sensory chemiczne

Pomiary chemiczne i dozymetryczne

Chemia i fizyka zaawansowanych materiałów węglowych

Monitoring środowiska

Fizyka jądrowa

Dozymetria

Dozymetria i urządzenia dozymetryczne

Materiały promieniotwórcze

Chemia jądrowa

Inżynieria chemiczna

Podstawy miernictwa w chemii Chemia teoretyczna