Czcionka:

Kontrast:

Pracownicy

Nauczyciele Akademiccy

płk dr hab. inż. Przemysław Kula, prof. WATKierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Krzysztof CzupryńskiDziekan Wydziału

dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WATProdziekan ds. naukowych

prof. dr hab. inż. Jerzy ChomaDyrektor Instytutu Chemii

dr hab. inż. Magdalena Urbańska, prof. WATZastępca Dyrektora Instytutu Chemii 

prof. dr hab. inż. Marzena Tykarska

dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT

dr hab. inż. Jakub Herman, prof. WAT

dr hab. Krzysztof Kuśmierek, prof. WAT

dr Marzena Czubaszek

dr inż. Aleksandra Dziura

dr inż. Katarzyna Garbat

dr inż. Piotr Harmata

dr inż. Olga Strzeżysz

dr inż. Barbara Szczęśniak

dr inż. Dorota Węgłowska

dr Marta Żak

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

inż. Jerzy  Dziaduszek

mgr inż. Lucyna Hrynczyszyn

mgr inż.  Jakub  Karcz

mgr inż. Barbara Klucznik

mgr Ewa Miros

mgr inż. Natan Rychłowicz

mgr inż. Monika Zając

inż. Monika Cieloch

Doktoranci

mgr inż. Sylwia Głowniak

mgr inż. Stanisław Kaniecki

mgr inż.  Jakub  Karcz

mgr inż. Barbara Klucznik

mgr inż. Natan Rychłowicz

mgr inż.  Michał Szarek

mgr inż.  Edyta  Wojda