Czcionka:

Kontrast:

dr Marzena Czubaszek

Dr Marzena Czubaszek ukończyła w 2002 r. Technikum Chemiczne na kierunku Chemia Analityczna. Następnie podjęła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Chemii, uzyskując w 2007 r. stopień naukowy mgr Chemii na specjalności Chemia Analityczna. W tym samym roku na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła roczny kurs pedagogiczny. Przez 4 lata do 2011 roku pracowała dla akredytowanego laboratorium analitycznego na stanowisku Chemik Analityk. Pracowała w sekcji analiz instrumentalnych i brała udział m.in. w pracach badawczych i porównaniach międzylaboratoryjnych. W 2009 r. ukończyła roczne studia Podyplomowe z zakresu metrologii chemicznej, broniąc pracę pt. „Walidacja metody szacowania niepewności oznaczania zawartości palladu w stopach PtRh metodą AAS”. W tym samym roku ukończyła półroczny kurs na audytora wewnętrznego uprawniający do audytów w laboratoriach badawczych. W październiku 2011 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną i naukową w Zakładzie Chemii Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku asystenta dydaktyczno-naukowego. W trakcie pracy w Wojskowej Akademii Technicznej pełniła przez kilka lat funkcję sekretarza na Państwowych Obronach dla studentów I i II stopnia. W Wojskowej Akademii Technicznej w 2019 r. uzyskała stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk chemicznych. Praca doktorska dotyczyła adsorpcji barwników z roztworów wodnych na nanoporowatych węglach. Od października 2020 r. dr Marzena Czubaszek pracuje na stanowisku adiunkta dydaktycznego w Wojskowej Akademii Technicznej. 

W działalności naukowej w Wojskowej Akademii Technicznej dr Marzena Czubaszek zajmuje się badaniami właściwości fizykochemicznych nowo otrzymanych nanoporowatych materiałów, w tym materiałów węglowych i tlenków metali. Prowadzi badania dotyczące adsorpcji barwników z fazy ciekłej. W ramach działalności dydaktycznej w Wojskowej Akademii Technicznej od 10 lat prowadzi zajęcia laboratoryjne z Chemii Analitycznej I, Chemii Analitycznej II oraz ćwiczenia audytoryjne z Chemii Analitycznej. Przez kilka lat prowadziła zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Współczesne Metody Chemii Analitycznej. Obecnie prowadzi również zajęcia z Adsorpcyjnej Spektrometrii Atomowej z zakresu Analizy Instrumentalnej.