Czcionka:

Kontrast:

dr Marta Żak

Dr Marta Żak ukończyła studia magisterskie (specjalizacja chemia środków bioaktywnych i kosmetyków) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2015 r. Tematyka prowadzonych tam badań dotyczyła syntezy chiralnych ligandów fosforoorganicznych wykorzystywanych w katalizie asymetrycznej. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Chemii w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie w 2021 r. obroniła pracę doktorską pt. „Synteza i badanie nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych o zwiększonej fotochemicznej stabilności w zakresie promieniowania UVA-VIS” (promotor płk dr hab. inż. Przemysław Kula) i otrzymała stopień doktora nauk chemicznych. W 2020 r. odbyła półroczny staż doktorski w Toyohashi University of Technology w Japonii w zespole prof. Hideto Tsuji w ramach stypendium ETIUDA 7 (NCN). Obecnie dr M. Żak pracuje na stanowisku adiunkta i kontynuuje prace nad projektowaniem, syntezą oraz fotodegradacją materiałów ciekłokrystalicznych.