Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT

dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT – tytuł naukowy w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych,
w dyscyplinie nauki chemiczne.

W 2004 roku uzyskała stopień doktora, a w 2019 roku stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. W latach 2012–2020 była kierownikiem Działu Nauki WAT. Od 2020 pełni funkcję prodziekan ds. naukowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. 

Specjalizuje się w chemii materiałów organicznych (w szczególności nowych związków mezogennych), nieorganicznych i polimerycznych i ich aplikacyjnego zastosowania. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu syntez związków organicznych, badanie właściwości fizyko-chemicznych związków organicznych i ich mieszanin, technologie polimerów i biopolimeru w zastosowaniach optycznych i fotonicznych, znajomość protokołów elektro-optycznych charakteryzacji przetworników, wyświetlaczy i urządzeń fotonicznych na bazie związków organicznych.

Autor lub współautor ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych objętych Listą Filadelfijską, 62 publikacji w formie komunikatów konferencyjnych oraz 9 wykładów podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Kierownik 4 projektów badawczych, w tym jeden projekt instytucjonalny NAWA PROM. Udział w 19 krajowych i zagranicznych projektach jako członek zespołu badawczego. Trzy staże zagraniczne w UPM, Hiszpania.  W latach 2007-2010 stypendystka hiszpańskiego grantu badawczego Juan de la Cierva.

Anna Spadło jest pracownikiem WAT z wieloletnim stażem dydaktycznym – prowadzenie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń w zakresie chemii organicznej (2003-2013) i chemii nieorganicznej (2001-2012) na studiach i i II stopnia. Dodatkowo zdobyte doświadczenie w trakcie zatrudnienia w UPM Madryt, Hiszpania w latach 2007-2010. Uruchomienie w WAT cyklu wykładów dla doktorantów dot. „Procesów finansowania badań naukowych” i „Zasad pisania prac naukowych” na studiach  III stopnia (2013-2020). Aktualnie prowadzone zajęcia od 2021r.: Podstawy Toksykologii, BHP i Ergonomia, Toksykologia Środowiska (studia podyplomowe), Chemia Ogólna i Nieorganiczna II.

W 2023 r. Nagroda Rektora WAT za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej związanej z realizacją pierwszego instytucjonalnego projektu w WAT, finansowanego w programie NAWA PROM. Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2023. Odznaczenie Państwowe – Brązowy Krzyż Zasługi dla Obronności Kraju – 2021r.


Lokalizacja: Budynek 100, pokój 151
E-mail: anna.spadlo@wat.edu.pl
Tel.: +48 261 839 848

ORCID: 0000-0002-5890-047X

Scopus: 9636991700

Researchgate: dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT

Web of Science: D-7673-2019

Baza Wiedzy WAT: dr hab. inż. Anna Spadło, prof. WAT