Czcionka:

Kontrast:

dr hab. inż. Jakub Herman, prof. WAT

dr hab. inż. Jakub Herman, prof. WAT – absolwent Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT. W 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie rozwoju i syntezy ciekłokrystalicznych materiałów organicznych, a następnie w 2023 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni. Pracownik naukowy z ponad 9-letnim doświadczeniem w syntezie organicznej. Prowadzi badania w obszarze nowych materiałów organicznych, działając we wcześniejszych etapach swojej kariery jako główny wykonawca m.in. projektów NCN, a później głównie realizując już swój projekt z funduszy NCBR. Przedmiotem tych badań były nowe, niekonwencjonalne materiały nematyczne, które były projektowane i tworzone z myślą o zwiększeniu ich supremacji dla zastosowań w zakresach UV, NIR, MWIR, mikrofale. Podstawowa działalność dydaktyczna to wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne dla przedmiotu Chemia Organiczna, również w języku angielskim. Promotor wielu prac dyplomowych (inżynierskich oraz magisterskich) dotyczących projektowania i optymalizacji syntezy różnych klas związków organicznych, głównie o właściwościach ciekłokrystalicznych.