Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Olga Strzeżysz

Dr inż. Olga Strzeżysz specjalizuje się w chemii materii miękkiej znajdującej zastosowanie w urządzeniach fotonicznych. Od 2016 roku pracuje na Wydziale Nowych Technologii i Chemii na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych nadany przez Wojskową Akademię Techniczną otrzymała w 2015 roku. Za efekty nad badaniami ciekłokrystalicznej fazy niebieskiej została wyróżniona przez Polskie Towarzystwa: Ciekłokrystaliczne oraz Fotoniczne, nagrodą Rektora WAT oraz stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Równolegle dr inż. Strzeżysz zajmuje się zagadnieniem funkcjonalnych materiałów nematycznych o dużej dwójłomności oraz o krótkim czasie reakcji na pole elektryczne. Za pracę nad tą grupą materiałów otrzymała dwie nagrody zespołowe Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz wygłosiła zaproszone wykłady podczas międzynarodowych konferencji. Doświadczenie badawcze zdobywała podczas staży zagranicznych w Madrycie, Wiedniu, Gandawie, Stuttgarcie, Colorado Spring oraz Orlando. Dr Strzeżysz była kierownikiem projektów finansowanych przez MNiSW oraz Narodowe Centrum Nauki dotyczących samoorganizujących się materiałów fotonicznych oraz wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, finansowanych zarówno przez instytucje rządowe, jak i firmy prywatne. Oprócz wykładów i ćwiczeń audytoryjnych  z chemii ogólnej i nieorganicznej prowadzi także ćwiczenia z chemii fizycznej i spektroskopii. Chętnie uczestniczy w popularyzowaniu nauki wśród szkół ponadpodstawowych.