Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Dorota Węgłowska

dr inż. Dorota Węgłowska jest absolwentką biotechnologii (Politechnika Warszawska). Ukończyła również studia podyplomowe: Pedagogika (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań (Akademia Leona Koźmińskiego). Stopień naukowy doktora nauk chemicznych (chemia organiczna) uzyskała na Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT, na którym pracuje jako Adiunkt naukowo-badawczy, pełniąc funkcję Pełnomocnika dziekana ds. wymiany akademickiej.  Pracowała również m. in. jako Specjalista ds. badań i rozwoju (Natalex S.A.), zajmując się opracowywaniem technologii syntezy związków organicznych na skalę produkcyjną oraz jako R&D Project Manager (Volfoni), koordynując prace badawcze dotyczące opracowania materiału ciekłokrystalicznego do aktywnych okularów 3D. Prowadzi badania naukowe dotyczące m. in. syntezy, badania właściwości oraz zastosowania ciekłych kryształów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz biochemii dla studentów kierunków: chemia, biogospodarka oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.