Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Katarzyna Garbat

Dr inż. Katarzyna Garbat ukończyła studia w 2004 roku na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności chemia i technologia polimerów uzyskując tytuł mgr inż. z wynikiem bardzo dobrym. 2004-2008 studia doktoranckie Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Warszawa. W 2008 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. 

W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: Badanie wpływu budowy związków z terminalnymi grupami cyjanoalkilowymi i perfluoroalkilowymi na zjawisko indukcji fazy antyklinicznej.  Rozprawa doktorska została nagrodzona Nagrodą Rektorską przez Rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka. Katarzyna Garbat uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność fizykochemia ciekłych kryształów, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Warszawa. Obecnie zajmuje się projektowaniem mieszanin nematycznych o ujemnej i dodatniej anizotropii dielektrycznej i zróżnicowanej anizotropii optycznej użytecznych dla efektu podwójnego adresowania.  Katarzyna Garbat jest współautorką dwóch zgłoszeń patentowych oraz współautorem ponad 70 publikacji naukowych. 

Prowadzi zajęcia z chemii ogólnej i nieorganicznej, materiałoznawstwa chemicznego, chemii fizycznej, chemii, chemii ogólnej, fizykochemii przemian fazowych oraz laboratoria z fizyki.