Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Barbara Szczęśniak

Dr inż. Barbara Szczęśniak uzyskała stopień naukowy doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne w 2019 r. Praca doktorska poświęcona była syntezie i badaniom właściwości adsorpcyjnych materiałów grafenowych. W tym samym roku została zatrudniona w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego. Realizuje zajęcia dydaktyczne ze studentami z chemii analitycznej. W latach 2017-2020 pełniła funkcję głównego wykonawcy w międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Otrzymywanie i badanie adsorpcyjnych właściwości hybrydowych materiałów MOF-grafen” który zrealizowano w Wojskowej Akademii Technicznej. Aktualnie zajmuje się wykorzystaniem przyjaznej środowisku metody mechanochemicznej do syntezy nanoporowatych materiałów (węgli, tlenków metali) o pożądanej strukturze i właściwościach adsorpcyjnych i katalitycznych. W latach 2022-2023 zrealizowała działanie naukowe MINIATURA 6.  

W latach 2016 – 2023 dr Szczęśniak opublikowała 23 artykuły w czasopismach z listy A MNiSW, a w 15 z nich jest wiodącym autorem, H-index równy 15 (dane z bazy Scopus z 09.2023 r.). Dodatkowo opublikowała 5 artykułów w języku polskim (lista B MNiSW).