Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Piotr Harmata

dr inż. Piotr Harmata jest absolwentem Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej chemia. Zatrudniony jako adiunkt naukowo – dydaktyczny od października 2018 roku. Prowadzi badania w obszarze syntezy organicznej, poszukując nowych nematycznych materiałów ciekłokrystalicznych dla zastosowań spoza zakresu promieniowa światła widzialnego (zakres IR, THz, GHz). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu chemii organicznej dla wszystkich specjalności. Jest autorem publikacji i bierze udział w krajowych oraz zagranicznych projektach badawczych.