PRACOWNICY INSTYTUTU

IMIĘ NAZWISKO STOPIEŃ TYTUŁ POKÓJ GMACH TELEFON ZAKŁAD
Doro­ta ADAMSKA   136/​100 261 – 837-008 ZTZF
Noure­din­ne BENNIS dr 078B/​C/​100 261 – 837-136 ZTZF
Wie­sław BORYS doc. dr inż. 144/​100 261 – 839-574 ZTZF
Urszu­la CHODOROW mgr 210/​5 261 – 839-472 ZFiTK
Maciej CHRUNIK mgr inż. 208/​5 261 – 839-102 ZFiTK
Moni­ka CHRUŚCIEL mgr inż. 078A/​100 261 – 839-065 ZTZF
Robert CIUPA dr inż. 208/​5 261 – 839-673 ZFCS
Michał DUDEK dr inż. 078A/​100 261 – 839-065 ZTZF
Wal­de­mar GAWRON dr inż. 152/​100 261 – 839-673 ZFCS
Iwo­na JAKUBOWSKA mgr inż. 078/​100 261 – 837-001 ZTZF
Ryszard JANISZEWSKI   080B/​100 261 – 839-424 ZTZF
Leszek R. JAROSZEWICZ prof. dr hab. inż. 93/​100 261 – 839-014 IFT
Krzysz­tof JÓŹWIKOWSKI dr hab. inż. 148/​100 261 – 837-029 ZFCS
Alek­san­dra KALBARCZYK mgr inż. 078B/​C/​100 261 – 837-001 ZTZF
Urszu­la KARCZMARCZYK   104/​5 261 – 837-573 ZFiTK
Jerzy KĘDZIERSKI prof. dr hab. 212/​5 261 – 839-239 ZFiTK
Alek­san­der KIEŻUN doc. dr inż. 155/​100 261 – 839-471 WTC
Sta­ni­sław KŁOSOWICZ prof. dr hab. inż. 208/​5 261 – 839-640 ZFiTK
Jadwi­ga KORDEL   94/​100 261 – 839-014 IFT
Mał­go­rza­ta KOPYTKO kpt. dr inż 160/​100 261 – 839-049 ZFCS
Joan­na KOREC mgr inż. 078/​100 261 – 837-001 ZTZF
Tomasz KOSTRZYŃSKI dr 138/​100 261 – 839-754 ZTZF
Zbi­gniew KRAJEWSKI mjr dr inż. 064A/​100 261 – 839-360 ZTZF
Andrzej KOWALEWSKI mgr inż. 162/​100 261 – 839-563 ZFCS
Rafał KOWERDZIEJ dr inż. 208/​5 261 – 839-472 ZFiTK
Jolan­ta KULESZA   92/​100 261 – 839-463

RW-WAT

Mar­le­na KWIATKOWSKA mgr inż. 078/​100 261 – 837-001 ZTZF
Wal­de­mar LARKOWSKI dr inż. 138/​100 261 – 837-656 ZTZF
Mag­da­le­na LASKA mgr inż. 208/​5 261 – 839-102 ZFiTK
Paweł MADEJCZYK ppłk dr hab. inż. 154/​100 261 – 837-449 ZFCS
Andrzej MAJCHROWSKI dr inż. 41279 261 – 839-487 ZFiTK
Paweł MARĆ dr inż. 77/​100 261 – 839-424 ZTZF
Piotr MARTYNIUK ppłk dr hab. inż. 152/​100 261 – 839-215 ZFCS
Rafał MAZUR dr inż. 106/​5 261 – 837-572 ZFiTK
Mate­usz MRUKIEWICZ dr inż. 209/​5 261 – 839-579 ZFiTK
Idzi MERTA dr inż. 77/​100 261 – 837-652 ZTZF
Jan MICHALAK   136/​100 261 – 837-008 ZTZF
Edward MICHALSKI dr hab. inż. 220/​5 261 – 837-113 ZFiTK
Prze­my­sław MORAWIAK dr inż. 215/​5 261 – 837-066 ZFiTK
Edward NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI dr inż. 104/​5 261 – 837-573 ZFiTK
Marek OLIFIERCZUK dr inż. 203/​5 261 – 839-379 ZFiTK
Janusz PARKA dr hab. inż. 201/​5 261 – 839-472 ZFiTK
Paweł PERKOWSKI dr hab. inż. 202/​5 261 – 839-579 ZFiTK
Wik­tor PIECEK dr hab. inż. 102/​5 261 – 839-262 ZFiTK
Wio­let­ta PUSZ mgr inż. 160/​100 261 – 839-049 ZFCS
Jolan­ta RACZYŃSKA dr 96/​100 261 – 839-673 ZFCS
Zbi­gniew RASZEWSKI prof. dr hab. inż. 214/​5 261 – 837-427 ZFiTK
Anto­ni ROGALSKI prof. dr hab. inż. 92/​100 261 – 839-109 ZFCS
Jolan­ta RUTKOWSKA dr inż. 209/​5 261 – 839-579 ZFiTK
Jaro­sław RUTKOWSKI prof. dr hab. inż. 182/​100 261 – 839-011 PRK
Elż­bie­ta SADOWSKA   156/​100 261 – 839-217 ZFCS
Janusz SOBIERAJ   62/​100 261 – 837-258 ZFiTK
Danu­ta STANISZEWSKA   154/​100 261 – 837-965 ZFCS
Karol STASIEWICZ dr inż. 77/​100 261 – 839-065 ZTZF
Jan SULIGOWSKI   144/​100 261 – 837-008 ZTZF
Mariusz SULIGOWSKI   136/​100 261 – 837-008 ZTZF
Rafał ŚWIŁŁO dr inż. 161/​100 261 – 837-815 ZTZF
Wła­dy­sław TOMASZEWSKI   41399 261 – 839-731 ZFiTK
Mał­go­rza­ta TUROS   103/​5 261 – 839-731 ZFiTK
Rafał WĘGŁOWSKI dr inż. 215/​5 261 – 837-066 ZFiTK
Andrzej WOLIŃSKI   060/​100 261 – 837-812 ZTZF
Jaro­sław WRÓBEL mgr inż. 96/​100 261 – 837-029 ZTZF
Rena­ta ZAWISZA mgr inż. 078/​100 261 – 837-001 ZTZF
Mar­cin ZGUTKA mgr inż. 208/​5 261 – 839-102 ZFiTK
Jerzy ZIELIŃSKI dr hab. inż. 102/​5 261 – 839-262 ZFiTK
Kon­rad ZUBKO dr inż. 137/​100 261 – 839-604 ZTZF
Józef ŻMIJA prof. dr hab. inż. 101/​5 261 – 839-731 ZFiTK
Bog­dan ŻMIJEWSKI   63/​100 261 – 837-876 ZFiTK
Bar­ba­ra ŻUKOWSKA   211/​5 261 – 839-239 ZFiTK