Czcionka:

Kontrast:

Fizyka – Kurs Wyrównawczy

MBE Rieber

.

Kurs przygotowawczy z fizyki
Kursy WAT z matematyki i fizyki pozwalają na uporządkowanie materiału przed rozpoczęciem studiów w Wojskowej Akademii Technicznej. Mogą być też pomocne dla tych osób, które, np. przez opóźnienia spowodowane przez pandemię i nauczanie zdalne, nie omawiały niektórych tematów podczas zajęć w szkołach średnich. Ważne jest dla nas, żeby dać każdemu studentowi szansę i wsparcie w rozpoczęciu studiów politechnicznych na WAT” – mówi płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.
Wykłady z Matematyki (na YouTube)
Wykłady z Fizyki (na YouTube)
Skrypt do kursu
KURS PRZYGOTOWAWCZY Z FIZYKI – slajdy
Zbigniew Raszewski, Jarosław Rutkowski, Jerzy Zieliński
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2021

Zespół pracowników Instytutu Fizyki Technicznej WAT zaprasza do zapoznania się studentów pierwszego roku z niniejszym kursem przygotowującym do zajęć z fizyki. Kurs ma na celu przypomnienie podstawowych praw i zależności fizycznych niezbędnych do zrozumienia wykładów prowadzonych na uczelni w drugim i trzecim semestrze studiów.
Wstęp
1.1. Jednostki układu SI
1.2. Układy odniesienia
1.3. Wektory i skalary
Kinematyka punktu materialnego
2.1. Ruch prostoliniowy jednostajny
2.2. Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny
2.3. Ruch jednostajny po okręgu
Dynamika
3.1. Zasady dynamiki Newtona
3.2. Dynamika ruchu punktu materialnego po okręgu
3.3. Układy inercjalne i nieinercjalne
3.4. Środek masy układu ciał
3.5. Siły wewnętrzne i zewnętrzne w układzie ciał
3.6. Zasada zachowania pędu
Praca i energia
4.1. Praca siły
4.2. Moc
4.3. Energia kinetyczna
4.4. Energia potencjalna
4.5. Zasada zachowania energii
Pole grawitacyjne
5.1. Prawo powszechnego ciążenia
5.2. Natężenie pola grawitacyjnego
5.3. Rzuty
5.4. Potencjał grawitacyjny
Ruch obrotowy
6.1. Ruch obrotowy jednostajny
6.2. Ruch obrotowy jednostajnie zmienny
6.3. Moment bezwładności ciała
6.4. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego
Ruch drgający i falowy
7.1. Ruch harmoniczny
7.2. Drgania wymuszone
7.3. Fale
7.4. Interferencja fal
Elektrostatyka
8.1. Ładunki elektryczne
8.2. Prawo Coulomba
8.3. Natężenie pola elektrycznego
8.4. Potencjał elektryczny
Prąd elektryczny
9.1. Natężenie prądu. Prawo Ohma
9.2. Prawa Kirchhoffa
Elektromagnetyzm i indukcja elektromagnetyczna
10.1. Indukcja magnetyczna
10.2. Siła elektrodynamiczna
10.3. Siła elektromotoryczna indukcji
Optyka
11.1. Prawo odbicia i załamania
11.2. Zwierciadła i soczewki
11.3. Dyfrakcja i interferencja światła