Czcionka:

Kontrast:

Fizyka – Wykład

MBE Rieber

.

Z pytaniami o sposób prowadzenia zajęć
proszę zwracać się do nauczycieli prowadzący zajęcia (e‑mail lub platforma Teams).

.

Wykład – literatura
Literatura obowiązkowa do kanonu fizyki zawiera pozycje dostępne w Internecie, w tym:

Fizyka dla szkół wyższych (3 tomy) ze stron openstax.org

Fizyka dla szkół wyższych, tom 1

Fizyka dla szkół wyższych, tom 2

Fizyka dla szkół wyższych, tom 3
W czasie wykładów z Fizyki odbywających się w auli F w budynku 100 (Sztab) będą prezentowane pokazy wybrane przez wykładowców.

Aula przewidziana dla 162 słuchaczy wyposażona jest w 2 rzutniki:
– główny podłączony do komputera (Windows 10, Microsoft 365, internet),
– boczny do podłączania komputerów przenośnych (złącze 15 pin, przejściówka na HDMI).

Wejście do auli dla studentów znajduje się na poziomie 2 z klatki schodowej D,
Wejście do auli dla wykładowców oraz osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na poziomie 1 przez pokój 145 (dostęp przez zamek otwierany kartą).
Najbliższa winda znajduje się w klatce schodowej E.
Wykład prof. A. Rogalskiego
Fizyka – kanon obowiązujący od naboru 2021/22
studiastacjonarnestudianiestacjonarne
II semestr
(zimowy)
III semestr
(letni)
II semestr
(zimowy)
III semestr
(letni)
40 godz.
(egzamin)
30 godz.
(egzamin)
wykład26 godz.
(egzamin)
18 godz.
(egzamin)
30 godz.
(zaliczenie na ocenę)
20 godz.
(zaliczenie na ocenę)
ćwiczenia rachunkowe20 godz.
(zaliczenie na ocenę)
14 godz.
(zaliczenie na ocenę)
10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
ćwiczenia laboratoryjne10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
64punkty ECTS64

Najważniejsze zmiany względem poprzedniego kanonu:
– zwiększenie ilości godzin dla Fizyki 2,
– przesunięcie części treści z Fizyki 1 do Fizyki 2.

Szczegółowe informacje znajdują się w Kartach Informacyjnych Przedmiotu Fizyka 1 oraz Fizyka 2 dostępnych w systemie USOS lub na stronach internetowych wydziałów.

Fizyka – kanon obowiązujący dla naborów 2018/19 – 2020/21
studiastacjonarnestudianiestacjonarne
II semestr
(zimowy)
III semestr
(letni)
II semestr
(zimowy)
III semestr
(letni)
40 godz.
(egzamin)
20 godz.
(egzamin)
wykład26 godz.
(egzamin)
12 godz.
(egzamin)
30 godz.
(zaliczenie na ocenę)
10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
ćwiczenia rachunkowe20 godz.
(zaliczenie na ocenę)
8 godz.
(zaliczenie na ocenę)
10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
ćwiczenia laboratoryjne10 godz.
(zaliczenie na ocenę)
8 godz.
(zaliczenie na ocenę)
64punkty ECTS64
Kanon obowiązuje wszystkich studentów WAT (studia cywilne i wojskowe, studia stacjonarne i niestacjonarne) kierunków inżynierskich (I stopnia).