STRUKTURA INSTYTUTU

 

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Jaro­sław Rut­kow­ski

tel. +48 261 83 90 14
budy­nek 100 p. 93
e‑mail jaroslaw.​rutkowski@​wat.​edu.​pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

dr Urszu­la Cho­do­row

adiunkt

tel. +48 261 839 558
budy­nek 100 pokój 95
e‑mail urszula.​chodorow@​wat.​edu.​pl

 

SEKRETARIAT INSTYTUTU

spe­cja­li­sta Jadwi­ga Kor­del

budy­nek 100 pokój 94
tel. +48 261 839 014
faks +48 261 839 317
e‑mail jadwiga.​kordel@​wat.​edu.​pl

 

ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

kie­row­nik płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk, prof. Uczel­ni

tel.: +48 261 839 215

ZAKŁAD FIZYKI I TECHNOLOGII KRYSZTAŁÓW

kie­row­nik dr hab. inż. Wik­tor Pie­cek, prof. Uczel­ni

tel. +48 261 839 731

ZAKŁAD TECHNICZNYCH ZASTOSOWAŃ FIZYKI

kie­row­nik dr hab. inż. Paweł Marć
tel. +48 261 839 424