FIZYKA – WYKŁAD

Od semestru letniego roku akademickiego 2018/19 w WAT wszystkich studentów studiów I stopnia (inżynierskich) obowiązuje kanon nauczania Fizyki.

Na studiach stacjonarnych:

  • II semestr: 40g wykład (egzamin) , 30g ćwiczenia rachunkowe (zaliczenie na ocenę), 10g laboratoria (zaliczenie na ocenę), 6 punktów ECTS
  • III semestr: 20g wykład (egzamin), 10g ćwiczenia rachunkowe (zaliczenie na ocenę), 10g laboratoria (zaliczenie na ocenę), 4 punkty ECTS

Na studiach niestacjonarnych:

  • II semestr: 26g wykład (egzamin) , 20g ćwiczenia rachunkowe (zaliczenie na ocenę), 10g laboratoria (zaliczenie na ocenę), 6 punktów ECTS
  • III semestr: 12g wykład (egzamin), 8g ćwiczenia rachunkowe (zaliczenie na ocenę), 8g laboratoria (zaliczenie na ocenę), 4 punkty ECTS

Szczegółowe informacje na temat modułów Fizyka 1 i Fizyka 2 znajdują się w Kartach Informacyjnych Przedmiotu dostępnych w USOSie lub na stronach internetowych wydziałów.

 

Literatura obowiązkowa zawiera pozycje dostępne w Internecie.

Fizyka dla szkół wyższych (3 tomy) ze stron openstax.org

 

W czasie wykładów z Fizyki odbywających się w auli F w budynku 100 (Sztab) będą prezentowane, wybrane przez wykładowców pokazy

 

Na bazie skryptu prof. dr. hab. inż. Antoniego Rogalskiego pod tytułem PODSTAWY FIZYKI DLA ELEKTRONIKÓW

przygotowane zostały poniższe wykłady

Wykład 1 - Wstęp matematyczny

Wykład 2 - Wprowadzenie

Wykład 3 - Prawa zachowania

Wykład 4 - Podstawy mechaniki relatywistycznej

Wykład 5 - Elektrostatyka

Wykład 6 - Prąd elektryczny i siła magnetyczna

Wykład 7 - Pole magnetyczne

Wykład 8 - Indukcja elektromagnetyczna

Wykład 9 - Drgania i fale

Wykład 10 - Fale elektromagnetyczne

Wykład 11 - Falowa natura materii

Wykład 12 - Mechanika kwantowa

Wykład 13 - Atom wodoru

Wykład 14 - Fizyka atomowa

Wykład 15 - Sieć krystaliczna ciał stałych

Wykład 16 - Elementy fizyki statystycznej

Wykład 17 - Struktura pasmowa ciał stałych

Wykład 18 - Podstawy fizyki półprzewodników

Wykład 19 - Fizyka jądrowa

Wykład 20 - Astrofizyka i kosmologia