STRUKTURA INSTYTUTU

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaroszewicz

budynek 100 pokój 93
faks +48 261 839 317
email leszek.jaroszewicz@wat.edu.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

dr inż. Karol Stasiewicz

budynek 100 pokój 95
email karol.stasiewicz@wat.edu.pl

SEKRETARIAT INSTYTUTU

specjalista Jadwiga Kordel

budynek 100 pokój 94
tel. +48 261 839 014
faks +48 261 839 317
email jadwiga.kordel@wat.edu.pl

ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

kierownik płk dr hab. inż. Piotr Martyniuk, prof. nadzw. WAT

tel.: +48 261 839 215

ZAKŁAD FIZYKI I TECHNOLOGII KRYSZTAŁÓW

kierownik dr hab. inż. Wiktor Piecek, prof. WAT

tel. +48 261 839 731

ZAKŁAD TECHNICZNYCH ZASTOSOWAŃ FIZYKI

kierownik dr inż. Paweł Marć
tel. +48 261 839 424