STRUKTURA INSTYTUTU

 

DYREKTOR INSTYTUTU

prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaro­sze­wicz

Czło­nek kore­spon­dent PAN

budy­nek 100 pokój 93
faks +48 261 839 317
e‑mail leszek.​jaroszewicz@​wat.​edu.​pl

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU

dr inż. Karol Sta­sie­wicz

budy­nek 100 pokój 95
e‑mail karol.​stasiewicz@​wat.​edu.​pl

 

SEKRETARIAT INSTYTUTU

spe­cja­li­sta Jadwi­ga Kor­del

budy­nek 100 pokój 94
tel. +48 261 839 014
faks +48 261 839 317
e‑mail jadwiga.​kordel@​wat.​edu.​pl

 

ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO

kie­row­nik płk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk, prof. nadzw. WAT

tel.: +48 261 839 215

ZAKŁAD FIZYKI I TECHNOLOGII KRYSZTAŁÓW

kie­row­nik dr hab. inż. Wik­tor Pie­cek, prof. Uczel­ni

tel. +48 261 839 731

ZAKŁAD TECHNICZNYCH ZASTOSOWAŃ FIZYKI

kie­row­nik dr inż. Paweł Marć
tel. +48 261 839 424