HISTORIA INSTYTUTU

Instytut Fizyki Technicznej powstawał na początku lat siedemdziesiątych w okresie intensywnego procesu przeobrażeń nauki i techniki. Ważniejsze „kamienie milowe” w okresie jego rozwoju to:

1959 zalążki przyszłego Instytutu Fizyki na nowo utworzonym Wydziale Chemii w postaci katedr: Fizyki Ogólnej, Technicznych Zastosowań Fizyki, Elektroniki Ciała Stałego, Podstaw Mechaniki i Fizyki Technicznej;

1962 powołanie z inicjatywy gen. prof. Sylwestra Kaliskiego nowego kierunku studiów – fizyka techniczna, co spowodowało zmianę nazwy wydziału na Wydział Chemii i Fizyki Technicznej;

1966 podstawowe specjalności kształcenia: fizyka i elektronika ciała stałego, fizyka metali, fizyka jądrowa, elektronika kwantowa, fizyka jądrowa i fizyka plazmy, fizyka promieniowania elektromagnetycznego oraz fizyka i technologia ciała stałego;

1975 wprowadzenie struktury instytutowej, powołanie Instytutu Fizyki Technicznej (IFT)

1985 opracowanie nowych programów studiów dla kierunku fizyka techniczna: blok przedmiotów elektronicznych z systemami mikroprocesowymi, optoelektronika (fizyka i technika podczerwieni, optoelektronika laserowa i światłowodowa) oraz ciekłe kryształy;

1994 w ramach restrukturyzacji WAT z połączenia Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji powstaje Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej;
2003 rekonwersja IFT z instytutu wojskowego na instytut cywilny, pierwszy nabór studentów cywilnych na kierunek fizyki komputerowej;
2005 w ramach restrukturyzacji WAT z podziału Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej powstaje Wydział Nowych Technologii i Chemii w skład którego w całości wchodzi IFT

2006 pierwszy nabór studentów cywilnych na kierunek inżynierii materiałowej za który odpowiada IFT

 

W czasie działalności Instytutu Fizyki Technicznej zespołami naukowo-badawczymi kierowali między innymi:

 • doc. F. Borowski
 • prof. J. Kapelewski
 • prof. A. Rogalski
 • doc. M. Buda
 • prof. S. Kłosowicz
 • prof. L. Solarz
 • prof. E. Danicki
 • prof. T. Łukaszewicz
 • prof. M. Szustakowski
 • prof. M. Demianiuk
 • prof. M.J. Małachowski
 • prof. E. Włodarczyk
 • dr hab. J. Filipiak
 • prof. J. Piotrowski
 • dr hab. J. Zieliński
 • prof. E. Igras
 • prof. Z. Raszewski
 • prof. J. Żmija
 • prof. L.R. Jaroszewicz

Prof. A. Rogalski, członek korespondent PAN, jest laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych w 1997 roku.

Prof. J. Żmija został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej.

 

Pracami Instytutu kierowali kolejno:

 • 1975–1980 prof. Lech Solarz
 • 1981–1983 dr Włodzimierz Przybylski
 • 1983–1987 prof. Mieczysław Demianiuk
 • 1988–2002 prof. Antoni Rogalski
 • 2002–2005 prof. Leszek R. Jaroszewicz
 • 2005–2008 prof. Jarosław Rutkowski
 • 2008–2016 prof. Leszek R. Jaroszewicz