DYDAKTYKA

Zakres działalności dydaktyczno-wychowawczej

 • współudział w opracowaniu projektów modelu i planów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich,
 • opracowywanie programów ramowych i szczegółowych powierzonych Instytutowi przedmiotów,
 • realizacja powierzonych przedmiotów,
 • przygotowanie techniczne i realizacja zajęć laboratoryjnych
 • sprawowanie opieki merytorycznej nad kierunkami studiów:
  • inżynieria materiałowa
  • fizyka techniczna

Instytut prowadzi działalność dydaktyczną z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych na kierunku

 • inżynieria materiałowa
 • fizyka techniczna

oraz z przedmiotu

 • fizyka,

dla wszystkich technicznych kierunków studiów w WAT.

Materiały dydaktyczne Instytutu

Fizyka dla Wydziału Cybernetyki - prof. Zbigniew RASZEWSKI