Czcionka:

Kontrast:

Wynalazki WAT na 13 Forum Rozwoju Mazowsza

Data publikacji: 22 listopada 2023, 02:59

Automatyczna strzykawka oraz Wielokomorowy zestaw cylindrów do mielenia w młynkach planetarnych opracowane przez naukowców Wojskowej Akademii Technicznej zostały zaprezentowane na 13 Forum Rozwoju Mazowsza.

Podczas wydarzenia ponad 70 ekspertów ze środowisk naukowych, biznesowych oraz samorządowych dzieliło się opiniami m.in. na temat potencjału i konkurencyjności Mazowsza, transformacji energetycznej i jej wpływu na rozwój miast i regionów, postrzegania sztucznej inteligencji, edukacji na miarę wyzwań przyszłości oraz roli transportu w rozwoju lokalnym.

Forum odbyło się w dniach 14–15 listopada 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Legii Warszawa. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali broker technologii dr inż. Bogusława Gradzik i Piotr Kowalski z Centrum Transferu Technologii WAT oraz dr inż. Radosław Łyszkowski z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT.

Interaktywne strefy tematyczne

W ramach wydarzenia dostępne były cztery interaktywne strefy tematyczne zatytułowane Eko, Aktywni, Tropy Europy oraz Fundusze Europejskie współtworzone przez 53 partnerów – szkoły, uczelnie i inne placówki, przyczyniające się do wzrostu aktywności mieszkańców w dziedzinie kształcenia się i samorozwoju. Na wspólnym stoisku w strefie Aktywni Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Warszawska zaprezentowały wynalazki powstałe w ich macierzystych uczelniach.

Innowacje z WAT

Reprezentanci WAT przedstawili technologie powstałe w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0, finansowanego ze środków europejskich na wsparcie procesów komercjalizacji wyników prac B+R z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Automatyczna strzykawka została opracowana przez dr. hab. inż. Adama Bartnickiego oraz dr inż. Barbarę Nasiłowską dla służb ratowniczych i mundurowych kraju. Przyrząd służy do samodzielnego wykonywania zastrzyków przy użyciu jednej dłoni, umożliwiając podanie leku domięśniowo (także przez odzież) w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, szczególnie w sytuacjach mających miejsce na współczesnym polu walki.

Wielokomorowy zestaw cylindrów do mielenia w młynkach planetarnych powstał na potrzeby laboratoriów badawczych, pozwalając na jednoczesne, a więc realizowane w porównywalnych warunkach, wytwarzanie wielu próbek i ich odpowiednie wariantowanie w celu utworzenia tzw. „biblioteki stopów” czy „biblioteki składów”. Autorami technologii są naukowcy z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT, realizujący prace pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Marka Polańskiego.

***

13 Forum Rozwoju Mazowsza zostało zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ze wsparciem Europejskiego Komitetu Regionów.


Paulina Arciszewska-Siek

fot. Bogusława Gradzik,

Forum Rozwoju Mazowsza