Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Wiesław Borys, 1954 – 2023

Data publikacji: 27 listopada 2023, 03:06

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci długoletniego pracownika Wydziału Nowych Technologii i Chemii, Wojskowej Akademii Technicznej dr inż. Wiesława Borysa, profesora uczelni. Nagle straciliśmy świetnego dydaktyka, cenionego kolegę i bliskiego przyjaciela do końca swego życia oddanego powołaniu nauczyciela akademickiego.

Dr inż. Wiesław Borys urodził się 17.02.1954 roku w Włocławku. Po ukończeniu studiów w WAT na kierunku Fizyka Techniczna rozpoczął w 1980 roku służbę zawodową w Wojskowej Akademii Technicznej.

Od 1984 r pełnił funkcję kierownika Laboratorium Fizyki Ogólnej, a następnie kierownika Zakładu Fizyki, które to komórki były bezpośrednio zaangażowane w proces dydaktyczny nauczania studentów przedmiotu „Fizyka – ćwiczenia laboratoryjne”. W 2002 roku pożegnał się z mundurem w stopniu pułkownika i kontynuował pracę w WAT na stanowisku nauczyciela akademickiego. W 2003 roku uzyskał tytuł „Zasłużonego nauczyciela akademickiego WAT”. Od 2006 do 2009 roku pełnił funkcję kierownika Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki. Piastował również funkcję sekretarza senackiej Komisji Historii i Tradycji WAT.

Działalność naukowa dr inż. Wiesława Borysa poświęcona była technologii oraz aplikacji technicznej i medycznej warstw ciekłych kryształów cholesterolowych dyspergowanych w matrycach polimerowych. Specjalizował się w zakresie warstw termoczułych otrzymywanych metodą rozpraszania ciekłych kryształów w roztworach wielkocząsteczkowych materiałów błonotwórczych oraz wytwarzania folii termoczułych. Oddzielną dziedziną działalności technologicznej dr. Wiesława Borysa było badanie min. własności cieplnych i trwałościowych tych warstw oraz ich aplikacja w termografii medycznej (lokalizacja zmian nowotworowych) oraz w termografii technicznej. Uzyskane wyniki stały się podstawą uzyskania praw patentowych do 4 wynalazków. Dały również możliwość uzyskania w 1983 roku stopnia naukowego doktora.

Działalność dydaktyczna dr inż. Wiesława Borysa obejmowała dwie dziedziny: fizykę ogólną, w ramach której realizował zajęcia dydaktyczne w WAT od 1980 roku jako prowadzący ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne oraz wykłady, jak również prowadzenie anglojęzycznych przedmiotów na kierunku Inżynieria Materiałowa, dla studentów programu ERASMUS oraz w Szkole Doktorskiej WAT. Dr inż. Wiesław Borys był współautorem koncepcji i współwykonawcą pracowni fizyki ogólnej dla zaawansowanych. Był autorem i wykonawcą 5 nowych stanowisk laboratoryjnych w ramach przedmiotów: „Fizyka – ćwiczenia laboratoryjne” oraz „Fizyczne własności kryształów”. W ramach pracowni pokazów fizycznych wykonał i wdrożył do procesu dydaktycznego 38 pokazów wspierających proces nauczania fizyki dla studentów wszystkich kierunków kształcenia w WAT.

Zapamiętamy Jego zarówno jako sumiennego, koleżeńskiego i pracowitego wykładowcę, ale i jako wspaniałego Kolegę, uczynnego Przyjaciela, Człowieka życzliwego światu i ludziom, który wniósł w nasze życie wiele radości. Żegnaj Wiesławie, nigdy Cię nie zapomnimy.


Dziekan, Koledzy i Przyjaciele z Wydziału Nowych Technologii i Chemii.