Czcionka:

Kontrast:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński naszym reprezentantem w Komitecie Naukowym PAN

Data publikacji: 1 grudnia 2023, 08:53

Polska Akademia Nauk wyłoniła reprezentantów i opublikowała wyniki wyborów do Komitetów Naukowych zrzeszających wybitnych ekspertów z różnych dziedzin nauki. Komitety PAN to grona naukowe, które tworzą przestrzeń do wymiany intelektualnej i budowania relacji między uczonymi z różnych instytucji. Reprezentują środowisko naukowe w poszczególnych dyscyplinach i pełnią funkcje doradcze.

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński został wybrany do Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN na kolejną kadencję – na lata 2024-2027.

Gratulacje Panie Dziekanie!


Pracownicy Wydziału