Czcionka:

Kontrast:

Praca dla studentów w General Electric

Data publikacji: 18 grudnia 2023, 01:39

Przedsięwzięcia naukowe, realizacja praktyk i staży oraz aktywizacja zawodowa studentów to główne cele współpracy zainicjowanej przez Wojskową Akademię Techniczną oraz GE Power sp. z o.o., Engineering Innovation Center.

Umowa została podpisana 13 grudnia 2023 r. przez Rektora-Komendanta WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, Michała Małeckiego – wiceprezesa zarządu spółki oraz Piotra Miszczyka – prokurenta.

W ramach zawartego porozumienia strony zobowiązały się do prowadzenia przez pracowników GE Power zajęć dydaktycznych w uczelni, współpracy w ramach kół naukowych WAT w tematach będących w sferze zainteresowania spółki, promocji, w szczególności poprzez dni otwarte w WAT lub w GE Power, jako miejsca pracy dla absolwentów WAT.

„Zainicjowana współpraca pozwoli nam na jeszcze większe zaktywizowanie naszych studentów, umożliwienie im kontaktu z GE Power i ułatwienie zrobienia pierwszego kroku na rynku pracy. Jestem przekonany, że oferowane przez Państwa staże i praktyki zainteresują nie tylko słuchaczy Wydziału Nowych Technologii i Chemii, ale i pozostałych kierunków studiów prowadzonych na wszystkich Wydziałach WAT, ponieważ oferta edukacyjna Wojskowej Akademii Technicznej jest stale poszerzana i uatrakcyjniana, dostosowując się do wymogów bardzo aktywnie zmieniającego się rynku pracy. Dlatego zachęcamy Państwa do pozyskiwania spośród naszych studentów nie tylko stażystów, ale i przyszłych pracowników. Doskonałą okazją do tego są nasze Targi Pracy, podczas których firma może zaprezentować swoją ofertę” – mówił Rektor-Komendant WAT.

Wiceprezes zarządu GE Power podkreślił, że każdy z absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej stanowi dla firmy cenny nabytek. „Kształcicie Państwo świetnych inżynierów, świadomych swojej wiedzy i dalszego rozwoju, którzy podczas praktyk u nas biorą udział w kluczowych projektach spółki” – powiedział Michał Małecki.

„Rola studentów i absolwentów WAT jako pracowników przyczynia się do wzrostu konkurencyjności kompetencyjnej naszego Centrum. W EIC znajdują ciekawe wyzwania zawodowe i wysoką kulturę pracy” – podkreśliła Sylwia Hołdyńska, Dyrektor do Spraw Rozwoju Kompetencji w EIC.

Wojskowa Akademia Techniczna oraz GE Power sp. z o.o., EIC zobowiązały się również do podjęcia działań mających na celu zacieśnienie współpracy, m.in. w zakresie wykonywania ekspertyz, analiz technicznych, pozyskiwania finansowania projektowego oraz dydaktycznego ze źródeł zewnętrznych, wspólnego udziału w konkursach o finansowanie badań i działań dydaktycznych w obszarach tematycznych wspólnych dla Stron oraz wspólnego działania mającego na celu nawiązanie i wzmacnianie współpracy z partnerami w branży energetycznej oraz innymi uczelniami w Polsce i za granicą.

Piotr Miszczyk, Dyrektor do Spraw Operacyjnych EIC, zaznaczył potencjał rozległego wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej i rozwoju wspólnej współpracy na arenie międzynarodowej.

Firma zaproponowała także przeprowadzenie szkoleń dla studentów WAT z kompetencji miękkich niezbędnych do pracy w korporacji oraz eventów związanych z rozwojem osobistym kobiet.

* * *

GE Power stanowi część koncernu General Electric, działającego w ponad 100 krajach na całym świecie w różnych branżach – m.in. w energetyce oraz silnikach lotniczych. W Polsce GE Power prowadzi m.in. Centrum Rozwojowe – Engineering Innovation Center (EIC) w Warszawie, wrocławski Zakład Produkcji Generatorów oraz fabrykę turbin parowych w Elblągu. W Warszawskim Centrum pracują zespoły zajmujące się projektowaniem turbin gazowych, parowych, generatorów, jak również wszystkich systemów, które są niezbędne do ich obsługi oraz monitorowania. EIC buduje także kompetencje inżynierskie w obszarze energetyki wiatrowej i jądrowej, biorąc udział w projektach dla klientów polskich i zagranicznych.


Paulina Arciszewska-Siek

fot. Sebastian Jurek