Czcionka:

Kontrast:

Uwaga! Ważna informacja dla nowych studentów dotycząca szkolenia BHP

Data publikacji: 22 września 2023, 10:11

UWAGA !

Studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2023/2024
są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP
na stronie https://e-learning.wat.edu.pl
w terminie od 1 do 15 października 2023 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

Zaliczenie przedmiotowego szkolenia jest warunkiem uczestnictwa studenta w zajęciach- w szczególności praktycznych.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP -> Szkolenie BHP dla studentów cywilnych

ppłk mgr inż. Marek Filipowicz
Kierownik Dziekanatu