Czcionka:

Kontrast:

Inauguracja Wydziału Nowych Technologii i Chemii 2023

Data publikacji: 9 października 2023, 10:29

W dniu 5 października 2023 r. w Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2023/24.

Uroczystość, która odbyła się w sali kinowej Klubu WAT uświetnił swoją obecnością Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak wraz z Prorektorem ds. Kształcenia – dr. hab. inż. Kazimierzem Worwą, prof. WAT oraz Kanclerzem WAT – mgr. inż. Stanisławem Pituchą.

Zaszczycili nas także swoim uczestnictwem dziekani pozostałych wydziałów WAT, kadra kierownicza komórek organizacyjnych, liczne grono nauczycieli i pracowników Wydziału Nowych Technologii i Chemii, zaproszeni goście i przyjaciele Wydziału, a przede wszystkim studenci, doktoranci oraz wyróżnieni absolwenci.

Gospodarzem uroczystości był Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński.

Punktualnie o godzinie 10.00 Zastępca Dziekana ds. Wojskowych Wydziału Nowych Technologii i Chemii – płk dr Piotr Wachna, złożył meldunek o gotowości Wydziału do uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 – Rektorowi Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Przemysławowi Wachulakowi.

Na wstępie głos zabrał Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii – prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – serdecznie przywitał szacownych gości licznie przybyłych na uroczystość. Szereg ciepłych słów skierował do studentów I roku studiów. Dokonał prezentacji kadry kierowniczej i jednostek organizacyjnych Wydziału oraz nakreślił uczestnikom inauguracji zarys działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału.

Rok Akademicki 2023/2024 w Wydziale Nowych Technologii i Chemii rozpoczęło  
366 studentów, w tym 119 podchorążych. Na pierwszy rok studiów zakwalifikowano:

  • jednolite studia magisterskie (wojskowe) – kierunek chemia – specjalność ochrona przed skażeniami – 31 podchorążych;
  • studia I stopnia – kierunek chemia – 48 studentów;
  • studia I stopnia – kierunek inżynieria materiałowa 27 studentów.

Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez studentów I roku przed Dziekanem Wydziału Nowych Technologii i Chemii w obecności zebranych gości

Studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, po złożeniu ślubowania zostali wyróżnieni symbolicznymi pamiątkowymi indeksami. Indeksy wręczyli Rektor-Komendant WAT – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Dziekan WTC – prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński.

Po immatrykulacji studentów pierwszego roku Dziekan Wydziału Nowych Technologii
i Chemii prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński uroczyście otworzył Nowy Rok Akademicki 2023/24.

Do nowoprzyjętych studentów zwróciła się Katarzyna Gołoś – Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Następnie głos zabrał Kapelan Wojskowej Akademii Technicznej ks. ppor. mgr Piotr Woszczyk.

Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński wraz z Prodziekanem ds. Kształcenia i Studenckich wręczyli przyznane na wniosek Komisji Egzaminu Dyplomowego dyplomy i upominki autorom wyróżnionych prac dyplomowych oraz wyrazili uznanie ich promotorom.

Ponadto dyplom i nagrodę rzeczową w imieniu Szefa Zarządu OPBMR IRW DG RSZ RP ppor. mgr. inż. Mateuszowi Najderkowi wręczył płk mgr inż. Grzegorz Adamczyk.

Kolejnym punktem Inauguracji było ogłoszenie wyników I edycji konkursu „Najlepszy
z Najlepszych”. Studenci Wydziału Nowych Technologii i Chemii przyznali wyróżnienia nauczycielom akademickim oraz pracownikom Wydziału za ich serce, poświęcenie, sposób i jakość przekazywanej wiedzy. Wyróżnieni odebrali pamiątkowe dyplomy
i upominki z rąk Przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego WTC Katarzyny Gołoś oraz Aleksandry Merchel – przedstawicielki studentów kierunku studiów Inżynieria Materiałowa w Wydziałowej Radzie ds. Kształcenia.

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Czy zmierzch rozwoju wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD musi oznaczać zmierzch rozwoju ciekłych kryształów?” wygłosił dr hab. inż. Michał Czerwiński, prof. WAT z Zakładu Chemii Instytutu Chemii WTC.

Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2023/24 w Wydziale Nowych Technologii i Chemii WAT uświetnił swoim występem Chór Akademicki WAT pod Dyrekcją dr szt. muz. Joanny Korczago.


Kierownik Dziekanatu
ppłk mgr inż. Marek Filipowicz