Czcionka:

Kontrast:

Naukowiec z WTC laureatem II konkursu w ramach Programu INNOGLOBO

Data publikacji: 11 października 2023, 11:23

Projekt płk. prof. dr. hab. inż. Piotra Martyniuka z Wydziału Nowych Technologii i Chemii otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Fundusze pozyskane w ramach II konkursu INNOGLOBO posłużą opracowaniu warstw pasywacyjnych dla materiałów AIIIBV ograniczających prądy upływności w strukturach barierowych i lawinowych.

Kierowany przez płk. prof. Piotra Martyniuka projekt badawczy „Warstwy pasywacyjne dla detektorów barierowych i lawinowych na bazie materiałów AIIIBV” będzie realizowany w konsorcjum międzynarodowym z Photonics Innovation sp. z o. o. (PHOTIN) oraz Krishna Infrared Detector K.I.N.D. Laboratory – The Ohio State University. Wsparcie udzielone przez NCBR wyniesie 1 600 000 zł. PHOTIN reprezentował będzie dr inż. Krzysztof Kłos, a stronę amerykańska prof. Sanjay Krishna.

„Podjęta tematyka badawcza wynika z faktu, że materiały objętościowe i ostatnio supersieci II rodzaju InAs/InAsSb znajdują zastosowanie w wytwarzaniu prostych detektorów barierowych nBn, pracujących w zakresie średnio i długofalowym, jak również fotodiod lawinowych dla zakresu krótkofalowego. Czynnikiem ograniczającym osiągi wymienionych detektorów są defekty powierzchniowe powszechne dla materiałów AIIIBV. Zgodnie z naszą wiedzą nie opracowano do tej pory jednorodnych, powtarzalnych i skutecznych warstw pasywacyjnych ograniczających prądy upływności” – mówi prof. Piotr Martyniuk z Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

Projekt obejmuje badania przemysłowe i rozwojowe. Jego głównym celem jest opracowanie warstw pasywacyjnych dla materiałów AIIIBV, ograniczających prądy upływności w strukturach barierowych (WAT/PHOTIN) i lawinowych (KINDLab). Opracowane w ramach projektu warstwy pasywacyjne pozwolą zwiększyć osiągi analizowanych przyrządów detekcyjnych w stosunku do parametrów uzyskiwanych obecnie.

„Efektem końcowym proponowanego 3-letniego projektu będą opracowane pod względem pasywacji (ograniczającej prądy powierzchniowe) struktury detekcyjne typu nBn i APD, które znajdą się odpowiednio w ofertach firm PHOTIN (Polska) i SK Infrared (USA)” – dodaje naukowiec.

Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi nasz kraj utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.


oprac. Marcin Wrzos

fot. Katarzyna Puciłowska