Czcionka:

Kontrast:

dr inż. Leszek SZYMAŃCZYK

dr inż. Leszek SZYMAŃCZYK ukończył studia w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Chemia, specjalności „Materiały wybuchowe i paliwa rakietowe” w roku 1993. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika (specjalność mechanika wybuchu) nadała mu Rada Wydziału Mechatroniki WAT w roku 2003. 

Od roku 1994 dr Szymańczyk pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie kolejno zajmował stanowiska inżyniera, asystenta, adiunkta badawczo-dydaktycznego, adiunkta dydaktycznego. 

Działalność naukowa dr. Szymańczyka skupia się na badaniu zjawiska wybuchu i oddziaływania wybuchu na otoczenie. Zajmuje się rejestracją charakterystyk zjawisk detonacji i wybuchu oraz opracowaniem nowych technik eksperymentalnych stosowanych w tych badaniach. Brał udział w wielu pracach naukowo-badawczych realizowanych w WAT związanych z doświadczalnymi badaniami procesów wybuchowych i zastosowaniami metod wybuchowych w inżynierii materiałowej oraz badań materiałów i układów stosowanych w technice wojskowej. Był kierownikiem jednego projektu badawczego oraz wykonawcą w wielu innych realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej. 

W trakcie pracy w WAT przeprowadził ponad 5000 godzin dydaktycznych z takich przedmiotów jak: Pirotechnika, Materiały wysokoenergetyczne, Teoria materiałów wybuchowych, Fizyka ogólna, Chemia fizyczna, Modelowanie procesów technologicznych, Metody obliczeniowe w chemii, Minerstwo i prace strzałowe. Był promotorem ponad 50 dyplomantów studiów inżynierskich i magisterskich. 

Wyniki swojej działalności naukowej prezentował w wielu publikacjach naukowych. Opublikował ponad 70 prac w tym 20 w czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. 

Poza WAT jest członkiem Komitetu Technicznego PKN ds. Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych oraz komisji sędziowskiej organizowanego co roku w Szczecinie, festiwalu widowisk pirotechnicznych „Pyromagic”.